Spring naar inhoud
Contact

Sluiting op grond van art. 13b Opiumwet: wat is een handelsvoorraad en wat is handel?

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Robert van der Velde
Burgemeesters kunnen op grond van artikel 13b Opiumwet een pand sluiten als in dat pand soft- of harddrugs zijn aangetroffen die bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Het is niet nodig te bewijzen dat daadwerkelijk soft- of harddrugs zijn verhandeld. De enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs is al voldoende. In de (rechts)praktijk wordt aangenomen dat bij harddrugs vanaf 0,5 gram sprake is van een handelshoeveelheid. Bij softdrugs ligt die grens op 5 gram en bij hennepplanten wordt vanaf zes planten vermoed dat er sprake is van handel. Dat is ook vaste jurisprudentie van de Raad van State.

6,74 gram cocaïne voor eigen gebruik?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant zag dat toch iets genuanceerder. Volgens de rechtbank is bij een hoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram niet automatisch sprake van een handelsvoorraad. Een hoeveelheid van 6,74 gram cocaïne was volgens de rechtbank niet een zodanig grote hoeveelheid dat daaruit op zichzelf al volgt dat die drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. De burgemeester diende daarvoor aanvullend bewijs te leveren. Die benadering bemoeilijkte de aanpak van drugs(criminaliteit) in Zeeland en West-Brabant en legde op burgemeesters in dit arrondissement een (veel) zwaardere onderzoeks- en motiveringsplicht dan op burgemeesters elders in Nederland.

Raad van State: handelshoeveelheid volstaat

In een uitspraak van 14 maart 2018 heeft de Raad van State helderheid gecreëerd en de enigszins opstandige Rechtbank Zeeland-West-Brabant teruggefloten. De Raad van State erkent dat een hoeveelheid van 0,5 gram harddrugs voor eigen gebruik arbitrair is, maar oordeelt dat ter wille van de rechtszekerheid en handhaafbaarheid dit criterium niet onredelijk is. Vanaf 14 maart 2018 is dus voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet in heel Nederland weer het uitgangspunt dat een aangetroffen hoeveelheid van meer dan 0,5 gram harddrugs in beginsel een handelshoeveelheid is. De burgemeester is bij die hoeveelheid bevoegd een pand te sluiten.

Een pand mag echter niet gesloten worden als de bewoner of rechthebbende – bijvoorbeeld bij een zeer geringe overschrijding van die 0,5 gram – aannemelijk maakt dat de aangetroffen hoeveelheid voor eigen gebruik, en dus niet voor verkoop, verstrekking of aflevering, aanwezig was.

Handel vanuit de woning?

Dat ondanks een handelsvoorraad sluiting van een woning soms toch nog lastig is, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 29 november 2017; in een woning waren vier plastic zakjes hennep met een gewicht van in totaal 7,8 gram aangetroffen, samen met andere zaken en contant geld. Dat wees in de richting van handel. De bewoonster erkende ook dat zij handelde, maar die handel vond volgens haar niet plaats vanuit de woning. Koop, verkoop en levering van de softdrugs vonden kennelijk elders plaats. Onder die omstandigheden vindt de Raad van State dat de burgemeester onvoldoende heeft gemotiveerd dat sluiting van de woning noodzakelijk was om de ‘loop er uit te halen’. Dat heeft immers alleen maar zin als vaststaat dat de verkoop en/of aflevering van drugs in of vanuit de woning plaatsvindt. Omdat dat niet was aangetoond, vernietigde de Raad van State het sluitingsbesluit van de burgemeester.

Handelshoeveelheid en daadwerkelijke handel vanuit de woning zijn twee dingen

Wat betreft de handelshoeveelheid maakt de Raad van State het burgemeesters dus makkelijk(er). Wat betreft de feitelijke handel vanuit de woning (verkoop en/of aflevering) verlangt de Raad van State soms aanvullend bewijs. Burgemeesters doen er goed aan de politie te verzoeken om in het proces-verbaal dus niet alleen de aangetroffen (handels)hoeveelheid te vermelden, maar ook feiten en omstandigheden die wijzen op verkoop en levering vanuit die woning.