Spring naar inhoud
Contact

Studentenkamers verhuren?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Saskia Ankersmid
Stel, u bent eigenaar van een appartement met drie slaapkamers. U wilt dit appartement gaan verhuren aan (drie) studenten, want er is veel vraag naar kamers en een extra spaarpotje voor de toekomst is natuurlijk nooit verkeerd. U gaat dus aan de slag met het aanvragen van een (onttrekkings)vergunning en zet op elke slaapkamerdeur een slot. Maar vergeet u vooral niet even de splitsingsakte te raadplegen voordat u hiermee aan de slag gaat! Misschien is hierin opgenomen dat u uw appartement niet kamergewijs mag verhuren of dat u hiervoor eerst toestemming van de Vereniging van Eigenaars nodig hebt.

De splitsingsakte

In een splitsingsakte kan bijvoorbeeld het volgende zijn bepaald: ‘’het is niet toegestaan de privé-gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.’’ De Rechtbank Amsterdam heeft in een uitspraak van 21 september 2018 bepaald dat hieronder moet worden verstaan dat het kamergewijs verhuren van een appartement niet is toegestaan. In deze zaak dacht eigenaar X dat hij door het sluiten van één huurovereenkomst met vier studenten onder het mom van een ‘woongroep’ onder dit verbod uit kon komen en dat het appartement door het aangaan van één huurovereenkomst met een woongroep zou worden gezien als één zelfstandige ruimte, welke niet valt onder het kamergewijs verhuren. X had het appartement echter zo verbouwd en (opnieuw) ingedeeld, dat hierdoor vier (slaap)kamers van min of meer gelijke omvang met gemeenschappelijke voorzieningen ontstonden. Onder andere deze verbouwing deed de rechter van mening zijn dat het niet uitmaakt of de woning door middel van één huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte of door middel van vier afzonderlijke huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimte (met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen) wordt verhuurd. In beide gevallen werd het appartement feitelijk kamergewijs aan de man gebracht en geëxploiteerd. De bedoeling van het verbod in de splitsingsakte om het appartement als kamerverhuurbedrijf te exploiteren is echter juist om die kamergewijze bewoning van het appartement te verhinderen. Let u dus even op voordat u uw appartement gaat verhuren?