Spring naar inhoud
Contact

UAV-GC. Over verdeling van verantwoordelijkheden. En ze worden aangepast.

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Marijn Nuijens
De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC) worden bij projecten in de bouwsector steeds vaker toegepast. Bij deze UAV-GC is de verdeling van verantwoordelijkheden vaak een twistpunt. De Raad van Arbitrage heeft begin dit jaar een uitspraak gedaan om dit te verhelderen.

In deze uitspraak (die in totaal 51 bladzijden telt) zetten arbiters de uitgangspunten voor de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de UAV helder uiteen. Arbiters oordelen als volgt:

Het uitgangspunt van de UAV-GC 2005 is naar het oordeel van arbiters dat opdrachtgeefster informatie aan aanneemster verschaft van een diepgang naar eigen keuze. De opdrachtgever heeft flexibele mogelijkheden voor een actieve dan wel minder actieve en/of passieve betrokkenheid bij het project. Zij kan volstaan met een programma van eisen, maar kan ook het DO aanleveren. (…).

Die informatie is de basis voor aanneemster om een aanbieding te doen. Voor die informatie is opdrachtgeefster verantwoordelijk, hetgeen wil zeggen dat zij aansprakelijk is voor schade die uit fouten in die informatie voortvloeit. Uitsluitend indien de fouten zo klaarblijkelijk zijn dat aanneemster in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door opdrachtgeefster niet voor die fouten te waarschuwen, wordt aanneemster aansprakelijk geacht voor de schadelijke gevolgen van het niet waarschuwen.

Onvolkomenheden in de informatie die leiden tot fouten in de aanbieding kunnen onder omstandigheden aanleiding geven tot bijbetaling op grond van het bepaalde in paragraaf 44 lid 1 aanhef en sub b UAV-GC (…).

Voor zover opdrachtgeefster heeft willen betogen dat in geval van toepasselijkheid van de UAV-GC aanneemster alle ontwerpverantwoordelijkheid en bijbehorende risico's draagt dan wel overneemt van opdrachtgeefster, is die opvatting in het algemeen – en ook in dit specifieke geval – naar het oordeel van arbiters onjuist.

Deze uitspraak is wat mij betreft geheel juist. Op deze manier is de aannemer na het sluiten van de aannemingsovereenkomst (behoudens schending van een waarschuwingsplicht) niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in door de opdrachtgever verstrekte informatie. In twee eerdere uitspraken van de Raad van Arbitrage (één van 29 september 2016 en één van 6 februari 2017) leek dit nog wel het geval.

Aanpassing UAV-GC

De UAV-GC worden op dit moment aangepast. Daar zijn verschillende aanleidingen voor, maar één van de aanleidingen is dat bij UAV-GC werken vaak sprake is van torenhoge claims (veel hoger dan onder UAV werken), en daar wil men iets aan doen. De nieuwe UAV-GC (de UAV-GC 2018) worden in het najaar verwacht.