Spring naar inhoud
Contact

Van aardappelboer naar zonneboer. Waar let je dan op?

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Stefan Mak
De gelukkige bezitter van geschikt land voor zonnepanelen zal ongetwijfeld al eens bezoek hebben gehad van een al dan niet goed bekend staande partij die dat land wil inzetten om ons aller zon te oogsten in plaats van de aardappelen. Wat komt er dan op je af en waar moet je op letten?

Ik zet een aantal aandachtspunten op een rij. Volledigheid is niet beoogd en elke situatie is anders, maar als over onderstaande punten is nagedacht bent u al een goed eind op weg:

  • ga na of u wel eigenaar bent van het land en u dat niet op grond van een ander recht in gebruik heeft, zoals (erf)pacht. Als dat laatste het geval is zal de grondeigenaar ook in de plannen moeten worden betrokken (en ongetwijfeld willen delen in de opbrengst!);
  • rusten er geen andere rechten van derden op uw grond (zoals erfdienstbaarheden) die een ander gebruik in de weg staan?
  • vaak gaat het om nog nader uit te werken plannen en moeten er ook nog andere toestemmingen en vergunningen, of financiering, worden geregeld. Dan gaat het dus eerst om een optie. Een optie is op zichzelf al geld waard. Overweeg om daar dan ook geld voor te vragen en laat dat niet verwerken in de toekomstige vergoedingen. Als het zonnepark er niet komt blijven die toekomstige vergoedingen ook uit;
  • denk aan een indexering voor inflatie van de vergoeding;
  • onderzoek de mogelijkheid om de grond onder en om de panelen toch te kunnen blijven gebruiken voor beperkte landbouw of veeteelt. Het gras moet toch gemaaid worden en dat kan ook via natuurlijke grazers. Dit moet wel goed worden vastgelegd;
  • onderzoek de partij met wie u zaken doet. Vaak is dit een (lege) projectvennootschap die geen verhaal biedt in geval van schade bijvoorbeeld. Vraag dus een bankgarantie voor de kosten van verwijdering van de zonnepanelen aan het einde van de looptijd van de overeenkomst;
  • stem niet zomaar in met een bepaling die overdracht van de overeenkomst aan een derde toelaat. Dan kunt u immers worden geconfronteerd met een onbekende partij die uw land komt bedekken. Let er op dat dit feitelijk ook het geval is als de aandelen in uw wederpartij aan een derde worden verkocht (“change of control”). Beding ook voor die situatie een toestemmingsrecht.

Laat al deze waarschuwingen u er niet van weerhouden om de mogelijkheden van plaatsing van een zonnepark op uw grond te onderzoeken, maar doe het weloverwogen. Zoek de zon op!