Spring naar inhoud
Contact

Verdeling van de woning bij echtscheiding of verbreking samenwoning

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Saskia Ankersmid
Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Vervelend, maar waar. In het echtscheidingsconvenant worden in dat geval de gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeeld, waaronder de vaak gezamenlijk aangekochte woning. Maar let op: met het slechts toedelen van de gezamenlijke woning in het echtscheidingsconvenant aan één van de ex-partners is de eigendom van de andere partner nog niet automatisch overgegaan! De wet bepaalt hiervoor dat de eigendom van onroerende zaken moet worden geleverd bij notariële akte. Het leveren van de eigendom van een woning bij notariële akte geldt voor iedereen, dus ook voor de door samenwoners of door geregistreerde partners gezamenlijk aangekochte woning als de relatie eindigt en één van beiden de woning toebedeeld krijgt.

Gemeenschap van goederen

Het kan ook zijn dat je in gemeenschap van goederen was gehuwd of geregistreerd partners bent geweest zonder het maken van (huwelijkse) voorwaarden, maar dat één van beiden de woning voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap op naam heeft gekregen. Ook in dat geval valt de woning in de gemeenschap van goederen en dient deze bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap te worden geleverd bij notariële akte, ook al staat de woning slechts op naam van één van beiden in het Kadaster. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan ná 1 januari 2018 valt de woning die in eigendom is verkregen door één van beide partners vóór de huwelijksdatum niet in de gemeenschap van goederen.

Hulp van je ex-partner nodig?

Met enige regelmaat krijg ik een opdracht voor het verdelen van een gezamenlijke (voormalig echtelijke) woning waarbij de ex-gehuwden/partners/samenwoners al enkele jaren uit elkaar zijn, maar destijds niet hebben stilgestaan bij het daadwerkelijk leveren van de woning bij de notaris. Als de ex-partner aan wie de woning is toegedeeld daar vervolgens na 5 of 10 jaar een (tweede) hypotheek op zou willen vestigen of de woning wil verkopen, kan het maar zo zijn dat je de medewerking van je ex-partner nodig hebt, omdat de woning nog altijd niet bij notariële akte is verdeeld. Niets is vervelender dan dat je na jaren de medewerking van je ex-partner nodig hebt, zeker als het contact misschien niet zo goed (meer) is. Het is dus belangrijk om je goed te laten voorlichten bij het verdelen van de gemeenschappelijke goederen en schulden.

Hebt u vragen over het verdelen van de gezamenlijke woning? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.