Spring naar inhoud
Contact

Voorkom dat uw pand onbedoeld van Box 3 naar Box 1 verhuist!

Datum
Leestijd
2 minuten
door
PlasBossinade
Als u als natuurlijk persoon vastgoed exploiteert, kan de vraag zich voordoen of dit in box 1 (hoge belasting, winst) of box 3 (lage belasting, vermogensbeheer) zal plaatsvinden. De Belastingdienst heeft een voorkeur voor box 1 terwijl de gemiddelde belegger het pand liever in box 3 exploiteert.

Exploitatie van vastgoed

Als een natuurlijk persoon zich bezig houdt met het kopen, verkopen en/of verhuren van vastgoed, kan sprake zijn van winst uit onderneming (of resultaat uit overige werkzaamheden).

Of een pand in box 3 blijft of in box 1 komt is vaak afhankelijk van de feitelijke situatie. Het gaat er hierbij vooral om wat u zelf doet in dit kader.

Casus

Onlangs heeft de Hoge Raad bevestigd dat een vastgoedexploitant een onderneming dreef (box 1!) door achterstallig onderhoud zelf te verrichten. Hierbij bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat er sprake was van een onderneming omdat er:

  • panden zijn gekocht en verkocht;
  • panden zijn gerenoveerd;
  • geldleningen werden aangegaan;
  • veel huurcontracten werden gesloten;
  • met veel huurders contacten werden onderhouden en veel huurontvangsten plaatsvonden.

Vorenstaande activiteiten hebben daarbij meerdere jaren plaatsgevonden.

De stelling van de vastgoedexploitant dat de bedoelde activiteiten slechts in het kader van “normaal vermogensbeheer” plaatsvonden, treft wat de rechtbank betreft geen doel.

Ook het Gerechtshof Den Haag is van mening dat er sprake is van een onderneming; dit wordt ondersteund door de omstandigheid dat de vastgoedexploitant bewust panden met achterstallig onderhoud koopt waarna hij het achterstallige (deels verplichte) onderhoud verricht teneinde hogere huren te kunnen berekenen of verkoopwinsten te kunnen behalen.

Conclusie

Indien u als vastgoedexploitant graag uw pand in box 3 wilt hebben en houden is het dus van belang dat u zich beperkt tot minimale activiteiten, om te voorkomen dat de fiscus het pand verhuist van box 3 naar box 1 met de nodige (nadelige) fiscale gevolgen.