Spring naar inhoud
Contact

Wat doe je bij een inval van de FIOD of een andere opsporingsinstantie?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Paulien Waninge

Een inval van de FIOD of een andere opsporingsinstantie (zoals de AID, Inspectie SZW of ILT) komt altijd onverwachts. Soms weet degene bij wie de inval plaatsvindt wel dat hij iets ‘verkeerds’ doet of heeft gedaan en is de inval als zodanig waarschijnlijk geen complete verrassing. Deze persoon is dan ook vaak verdachte in het onderzoek. Maar het gebeurt ook regelmatig dat degene bij wie de inval plaatsvindt geen idee heeft waarom de inval plaatsvindt. Dat is vaak zo bij getuigen, maar ook bij verdachten komt dat voor. Vooral dan is een inval een van de meest stressvolle momenten in hun leven. Zeker als die inval wordt gevolgd door een of meerdere dagen verplicht verblijf voor een verdachte in een huis van bewaring.

Kennisachterstand

De opsporingsinstantie staat tijdens de inval qua kennis voor op punten op degene bij wie de inval plaatsvindt. Ten eerste is de inval voorafgegaan door een onderzoek, waardoor de instantie soms meer weet over degene bij wie de inval plaatsvindt dan diegene zelf. Daarnaast kent de opsporingsinstantie haar rechten (en plichten) tijdens een inval veel beter dan de gemiddelde (rechts)persoon die van haar kent. Dit maakt de kans groot dat een (rechts)persoon meer doet, of juist nalaat, tijdens een inval dan waartoe zij wettelijk is gehouden. Zo hoeven vragen van opsporingsambtenaren in principe niet te worden beantwoord. Al wordt die indruk soms wel gewekt. Bovendien moet je je realiseren dat alles wat je tijdens een inval zegt, maar dan ook echt alles, als bewijs kan worden gebruikt. Tot slot bestaan er grote verschillen tussen de rechtspositie van getuigen en verdachten.

Bijstand

De meeste (rechts)personen hebben geen ervaring met een inval van een opsporingsinstantie en hebben dus geen idee wat ze moeten doen en mogen nalaten. Bij PlasBossinade werken advocaten die dit wel weten en je op dit stressvolle moment kunnen bijstaan.

Voor een handleiding over wat te doen bij een bezoek of inval van een opsporingsinstantie ga naar www.plasbossinade.nl/inval.