Spring naar inhoud
Contact

Wel trouwen, geen alimentatie?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Susanne Wortmann
Het komt wel eens voor dat partners willen trouwen, maar in geval van een echtscheiding niet verplicht willen worden om partneralimentatie te betalen. Soms worden dan huwelijkse voorwaarden gesloten met daarin een bepaling die inhoudt dat in geval van echtscheiding geen aanspraak op partneralimentatie kan worden gemaakt.

Op grond van de wet is een dergelijke afspraak echter nietig. De wet staat niet toe dat voor het huwelijk zo’n afspraak wordt gemaakt. Echtgenoten kunnen wel afspreken dat na echtscheiding geen alimentatie wordt betaald, maar dat moet dan tijdens het huwelijk worden overeengekomen en vastgelegd. Dat kan dus niet voorafgaand aan het huwelijk in huwelijkse voorwaarden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit recent nog eens bekrachtigd. In de betreffende zaak hadden de echtgenoten in de huwelijkse voorwaarden de wens van beiden vastgelegd om op geen enkele wijze eventueel tijdens het huwelijk optredend verlies van inkomen te compenseren, ook niet indien dit verlies het gevolg was van de verzorgende of opvoedende taakvervulling van een van beiden. Deze bepaling kon niet voorkomen dat een verzoek tot bepaling van partneralimentatie werd toegewezen. De onderhoudsverplichting na echtscheiding blijft dus een wezenlijk aspect bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat wordt nog wel eens vergeten.