Spring naar inhoud
Contact

Zet concurrentiebeding altijd op papier

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Damir Lacevic

Als arbeidsrechtadvocaat ontvang ik regelmatig vragen over het concurrentiebeding. De belangen die een werkgever heeft om een concurrentiebeding op te nemen zijn vanzelfsprekend. Daartegenover staan de grondrechten van een werknemer om een vrije keuze te maken over de arbeid die hij verricht.

Bij de discussies ten aanzien van het concurrentiebeding gaat het veelal over de inhoudelijke belangenafweging die plaatsvindt: welk belang heeft voorrang, dat van de werkgever of juist van de werknemer? Wat weleens over het hoofd wordt gezien is dat het concurrentiebeding onderworpen is aan een aantal formele vereisten die eveneens van groot belang zijn bij de geldigheid van het concurrentiebeding. Ik bespreek er hier twee.

Op papier

Men moet steeds voor ogen hebben dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden aangegaan. Dat lijkt een eenvoudige regel maar in de praktijk kan dat makkelijk fout gaan, zeker bij concernverhoudingen. Het komt regelmatig voor dat werknemers binnen een concern voor verschillende vennootschappen werken en intern van werkgever wisselen.

Dit betekent simpelweg dat bij een overstap naar andere vennootschap binnen een concern met de werknemer opnieuw een concurrentiebeding moet worden aangaan. Voor een voorbeeld hiervan zie de uitspraak van het hof Den Bosch.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst en concurrentiebeding?

Een andere formaliteit waar rekening mee moet worden gehouden is het concurrentiebeding bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst. In beginsel is dat niet geoorloofd, tenzij sprake is van een uitgebreide motivering in de arbeidsovereenkomst die een concurrentiebeding rechtvaardigt.

Bekend modemerk G-Star verzon een constructie waarbij met de werknemer in een tijdelijk contract en voorwaardelijk concurrentiebeding was overeengekomen. Hoezo voorwaardelijk vraagt u zich af? Hierin was opgenomen dat het concurrentiebeding onvoorwaardelijk zou worden op het moment dat de werknemer verlenging krijgt voor een vast contract. Nadat de werknemer een paar keer tijdelijke verlenging heeft gehad, kreeg hij een brief van G-Star waarin stond vermeld dat zijn arbeidsovereenkomst werd verlengd voor onbepaalde tijd. Het Gerechtshof Amsterdam vond deze constructie niet geoorloofd. Het hof meent dat een werknemer die een concurrentiebeding tekent, dat slechts voorwaardelijk is en op dat moment als het ware niet geldig, niet kan overzien wat dat precies inhoudt op het moment dat paar jaar later dat concurrentiebeding wel ineens geldig wordt. Het hof had ook moeite met het feit dat G-Star niet goed kon uitleggen waarom bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd daar niet aandacht aan werd besteed en dit concreet met de werknemer was besproken. Het hof wijst op de bijzondere waarborg van het schriftelijkheidsvereiste en meent dat bij de verlenging voor onbepaalde tijd mag worden verwacht dat daar schriftelijke afspraken over worden gemaakt zoals het opnieuw tekenen van een los concurrentiebeding of een schriftelijke bevestiging van de werknemer zelf dat hij/zij met het concurrentiebeding akkoord gaat.

Dus, het blijft goed opletten. Inhoud is belangrijk maar de formaliteiten ook. En zet afspraken altijd op papier.

Meer blogs over het concurrentiebeding