Afschaffing pensioen in eigen beheer

31 oktober 2016

Op Prinsjesdag is dit jaar het wetsvoorstel tot afschaffing van pensioen in eigen beheer gepresenteerd. Veel ondernemers krijgen met deze wetswijziging te maken. Iedere ondernemer die in zijn vennootschap pensioen heeft opgebouwd zal moeten kiezen: afkopen of een spaarvariant.

Afkopen zal (met name) in 2017 fiscaal gunstig kunnen. Vooral als er voldoende middelen in het bedrijf aanwezig zijn om het pensioen te kunnen afkopen, heeft dat verschillende voordelen. Indien die middelen er niet zijn, ligt de keuze voor de spaarvariant voor de hand. Welke keuze de ondernemer ook maakt, hij zal zijn (ex-)echtgenoot daarbij moeten betrekken. Zijn of haar aanspraken worden immers ook geraakt! De nieuwe wet zal op 1 januari 2017 in werking treden en in dat jaar geldt het meest gunstige tarief voor afkoop. Wordt geen keuze gemaakt tussen afkoop en de spaarvariant, dan wordt opgebouwd pensioen in eigen beheer bevroren en blijven alle regels die daarvoor thans gelden in stand. Denk ondermeer aan de beperking van dividenduitkeringen en verplichte oprenting. Het verdient aanbeveling dat ondernemers met pensioen in eigen beheer zich spoedig laten voorlichten over hun mogelijkheden en in overleg treden met hun echtgenote/echtgenoot.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar