Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet discriminatoir

10 december 2013

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 22 november jl. collectief uitspraak op bezwaar gedaan voor alle bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor niet-ondernemingsvermogen (privé-vermogen) geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) werd verleend.

De aanleiding

De rechtbank in Breda oordeelde in 2012 dat geërfd of geschonken privé-vermogen door een particulier niet anders belast mocht worden dan geërfd of geschonken ondernemingsvermogen. De Successiewet stelt namelijk onder voorwaarden geërfd of geschonken ondernemingsvermogen vrij van erf- of schenkbelasting.

Besluit

De Hoge Raad besliste echter dat de vrijstelling van het ondernemingsvermogen in de Successiewet niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever heeft met de bedrijfsopvolgingsregeling geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen het belasten van ondernemingsvermogen en privé-vermogen. Een particulier die privé-vermogen erft, kan dus geen beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling.

Positief voor familiebedrijf

Het goede nieuws voor familiebedrijven is dat de bedrijfsopvolgingsregeling intact blijft. Zou namelijk de Hoge Raad besloten hebben dat de regeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, dan zou de wetgever ongetwijfeld over zijn gegaan tot aanpassing c.q. beperking van de regeling.

Meer weten?

De branchegroep ‘Familie en vermogen’ van PlasBossinade kent specialisten uit het notariaat, advocatuur (familie- en ondernemingsrecht en fiscaal recht) en accountancy. Samen kunnen zij u en uw onderneming bijstaan bij al uw vragen over de bedrijfsopvolgingsregeling en hoe die in uw situatie zo optimaal mogelijk kan worden toegepast.

Mocht u nog meer vragen hebben specifiek over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Ina Elzinga-Snoek.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar