Belangrijkste wijzigingen nieuw ROZ-model winkelruimte

08 mei 2014

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met het nieuwe ROZ-model winkelruimte 2012 opgedaan. Het blijkt dat het nieuwe model meer rekening houdt met de belangen van huurders dan de voorganger uit 2008. In dit artikel zet PlasBossinade kort een aantal belangrijke veranderingen op een rij.

De belangrijkste wijzigingen in het model-huurovereenkomst 2012

 • vermelding of een energieprestatiecertificaat is verschaft;

 • verschil tussen geschatte oppervlakte en daadwerkelijke oppervlakte heeft geen gevolgen voor de huurprijs;

 • nadruk op de mogelijkheid van optieperiodes;

 • toevoeging van een promotiebijdrage door huurder;

 • bevoegdheid verhuurder servicepakket te wijzigen, na overleg;

 • keuze tussen bankgarantie/waarborgsom;

 • opsomming voorzieningen welke door verhuurder/huurder zijn aangebracht; maken de voorzieningen onderdeel uit van het gehuurde; geldt er een verwijderingsplicht; wie verricht het onderhoud daarvan?;

 • aanwezigheid van astbest benoemd;

 • duurzaamheidsdoelstellingen partijen.

De belangrijkste wijzigingen in de algemene bepalingen

 • intrekking van een vergunning als gevolg van een doen/nalaten van de verhuurder kan een gebrek opleveren (4.4);

 • mededelingsplichten verhuurder ten aanzien van bekende gebreken (2.2) bestaande rechten/kwalitatieve verplichtingen (5.2);

 • van besteding promotiebijdrage (8.1) en het jaarlijkse servicekostenoverzicht (19.4);

 • bepaling over milieuverontreiniging is afgeslankt (7);

 • huurder moet alle redelijke aanwijzingen van verhuurder naleven (9);

 • verhuurder moet binnen een redelijke termijn een gebrek herstellen (10.1);

 • een aantal aansprakelijkheidsbeperkingsclausules van de verhuurder is vervallen (11);

 • huurder heeft meer mogelijkheden voor het aanbrengen van veranderingen/toevoegingen (13); huurder moet daarbij asbestonderzoek uitvoeren;

 • partijen moeten elkaar op de hoogte stellen van wijzigingen in de eigen organisatie (16);

 • huurprijsherzieningsprocedure aangepast aan de wet (20);

 • verlaging boeterente van 2% naar 1%; minimum van € 300, - per maand is niet aangepast; boete vervalt niet als huurder een gemotiveerde “vordering” indient bij verhuurder en verhuurder reageert niet binnen vier weken inhoudelijk (25);

 • aansprakelijkheid verhuurder voor te late oplevering is verruimd (28);

 • beperking buitengerechtelijke kosten tot “redelijke kosten”, vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een maximum van € 15.000, - (30);

 • boetebepaling toegespitst op specifieke tekortkomingen van huurder (31).

Een model blijft maar een model

De praktijk leert dat een model zelden integraal wordt toegepast: iedere situatie vraagt om een eigen beoordeling. PlasBossinade helpt u hierbij graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Saskia Frijling.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar