Belastingdienst krijgt toch gegevens Nederlandse klanten Zwitserse bank

20 september 2016

Het Zwitserse Bundesgericht heeft 12 september jl. bepaald dat de Nederlandse Belastingdienst door middel van een groepsverzoek gegevens mag opvragen over Nederlandse rekeninghouders bij UBS.

Groepsverzoek

De Belastingdienst verzocht de Zwitserse Belastingdienst in 2015 gegevens te verstrekken van Nederlanders die in 2013 en 2014 bij UBS een rekening aanhielden. Dit groepsverzoek betrof de Nederlanders die niet hadden gereageerd op een verzoek van UBS om aan te tonen dat zij aan hun fiscale verplichtingen hadden voldaan.

Aanvankelijk besloot een Zwitserse rechtbank eerder dit jaar dat de gegevens niet mochten worden verstrekt. Het groepsverzoek was niet gericht genoeg en kon worden aangemerkt als een ‘fishing expedition’. Het Bundesgericht oordeelde echter dat voor het doen van het groepsverzoek het niet noodzakelijk was dat de Belastingdienst beschikte over de namen van de betrokken Nederlanders. Het verzoek van de Belastingdienst was dus gericht genoeg en van een ‘fishing expedition’ was geen sprake.

Boete

Wanneer buitenlands vermogen opzettelijk niet is aangegeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) dan kan de Belastingdienst overgaan tot het opleggen van een boete van maximaal 300% van de verschuldigde belasting.

(Tijdige) vrijwillige verbetering

Een boete wordt gematigd wanneer de belastingplichtige overgaat tot vrijwillige verbetering en alsnog juist en volledig aangifte doet (binnen twee jaar nadat het doen van onjuiste aangifte volgt geen boete, na twee jaar volgt een boete van 120%). Los van lagere boetes heeft vrijwillige verbetering als voordeel dat het recht op strafvervolging vervalt.

Vrijwillige verbetering is alleen mogelijk wanneer de Belastingdienst de belastingplichtige nog niet op het spoor is. Heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd of een vragenbrief gezonden, dan is het te laat.

UBS heeft naar aanleiding van het groepsverzoek van de Belastingdienst in 2015 Nederlandse rekeninghouders een brief gezonden. Op basis daarvan is de Belastingdienst van oordeel dat vrijwillige verbetering daarna niet meer mogelijk zou zijn met als gevolg hogere boetes (en het risico op strafvervolging).

Met de uitspraak van het Bundesgericht heeft de Belastingdienst een succes behaald en ongetwijfeld zullen meerdere groepsverzoeken bij de Zwitserse Belastingdienst volgen. Afhankelijk van de afwikkeling daarvan ontstaat op enig moment een omslagpunt waardoor in Nederland niet meer kan worden overgegaan tot vrijwillige verbetering. Vanaf 2018 geldt bovendien automatische uitwisseling tussen Nederland en Zwitserland. Kortom: de kans dat een Nederlander met een verzwegen Zwitserse bankrekening in het vizier van de Belastingdienst komt, wordt met de dag groter.

Voor meer informatie over de (on)mogelijkheden van vrijwillige verbetering van belastingaangiften kunt u contact opnemen met fiscaal advocaat Ina Elzinga-Snoek.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar