Boedelafwikkeling over de grens vereenvoudigd

24 maart 2014

Vanaf 17 augustus 2015 is het in Nederland mogelijk een Europese verklaring van erfrecht aan te vragen. Het voordeel van de Europese verklaring van erfrecht boven de Nederlandse is dat deze ook in de andere EU-lidstaten wordt erkend. U kunt zich dus met één document zowel in Nederland als over de grens als erfgenaam legitimeren.

Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening regelt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. Bezat de erflater bijvoorbeeld een huis en/of een bankrekening in het buitenland, dan is de afwikkeling van de nalatenschap vaak een ingewikkelde, dure en tijdrovende bezigheid. In het kader van een vrije Europese markt zonder grenzen wenst de verordening de internationale boedelafwikkeling te vereenvoudigen. Invoering van de Europese erfrechtverklaring vormt daarvan een belangrijk onderdeel.

Europese verklaring van erfrecht in Nederland

In Nederland zal de notaris exclusief bevoegd zijn om een Europese verklaring van erfrecht op te stellen. De notaris zal het origineel van de Europese verklaring van erfrecht in zijn kluis bewaren en daarvan aan belanghebbenden een afschrift verstrekken. Daarmee is het in binnen- en buitenland mogelijk u bij de bank te melden om het banksaldo van de overledene van wie u de erfgenaam bent op te vragen. Dit kan in Nederland ook op basis van een Europese erfrechtverklaring uit een van de andere EU-lidstaten.

Resultaat

De Europese verklaring van erfrecht zal de grensoverschrijdende boedelafwikkeling binnen de EU aanzienlijk vereenvoudigen. Mocht u dus met een buitenlandse erfenis in aanraking komen, denkt u dan aan deze mogelijkheid. PlasBossinade is uhierbij graag van dienst.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mr. Jan-Ger Knot.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar