De kosten van het innen van een onbetaalde factuur

03 december 2015

In de praktijk bestaan nog steeds veel vragen over de kosten die aan een debiteur in rekening gebracht mogen worden als hij niet binnen de afgesproken termijn betaalt. Deze zomer heeft de Hoge Raad daarom een aantal vragen daarover beantwoord. Als er geprocedeerd moet worden om betaling te krijgen zal de rechter zich aan deze uitspraak houden.

B2B

Voor B2B relaties geldt voor de hoogte van te berekenen (on)kosten, dat in principe de daarover gemaakte betalingsafspraken gelden. Deze afspraken staan meestal in uw algemene voorwaarden. De rechter mag deze afspraken echter naast zich neer leggen, als hij ze onredelijk hoog vindt, zelfs als de debiteur zelf daar niet om vraagt. De rechter mag daarbij echter niet verder gaan dan het bedrag aan kosten, dat geldt indien en geen sprake is van een B2B relatie maar van een relatie met een consument.

Die bedragen worden als volgt berekend:

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering met een minimum van € 40;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Indien u aan de hand van een specificatie kunt aantonen dat de werkelijke kosten van het innen van een onbetaalde rekening meer bedragen dan er op basis van deze gestaffelde berekening uitkomt, kan de rechter ook een hoger bedrag vast stellen.

Hoe een betaling boeken?

Een andere vraag die speelde was hoe om te gaan met een betaling als er meerdere, ook oudere nota’s, openstaan. Het komt regelmatig voor dat er dan een willekeurig bedrag betaald wordt ter afboeking op “openstaande nota’s”.

U mag die betaling eerst afboeken op de verschuldigde rente en de (buitengerechtelijke) kosten en vervolgens op de hoofdsom.

Als de meest recente factuur betaald wordt terwijl er nog oudere facturen open staan mag u het bedrag op de oudste factuur afboeken, tenzij de debiteur uitdrukkelijk heeft aan gegeven dat de betaling op de meest recente factuur betrekking heeft.

Tot slot nog een opmerking: ook als u zelf als schuldeiser de incasso doet, bijvoorbeeld door het sturen van herinneringen en aanmaningen, mag u daarvoor de hiervoor bedoelde buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met het team Insolventie/incasso van PlasBossinade.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar