Deponeren van jaarrekeningen: termijn verkort of niet?

10 oktober 2013

Door invoering van de flex-BV, lijkt het erop dat deponeringstermijn voor jaarrekeningen is verkort. Maar is dat wel zo? En in welke situaties geldt dat?

Regelgeving tot 1 oktober 2012

Tot 1 oktober 2012 dient de jaarrekening binnen 11 maanden na afloop van het boekjaar te zijn opgemaakt. Deponering moet vervolgens binnen 8 dagen daarna plaatsvinden. Als na 11 maanden geen jaarrekening is vastgesteld, moet in ieder geval binnen 2 maanden nadien de jaarrekening worden gedeponeerd. De uiterste deponeringstermijn wordt daarmee 13 maanden na afloop van het boekjaar.

Regelgeving per 1 oktober 2012

Enkel voor vennootschappen, waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt per 1 oktober 2012 dat het ondertekenen van de jaarrekening ook de vaststelling van de jaarrekening inhoudt. De uiterste publicatietermijn zou daarmee 11 maanden en 8 dagen worden, in plaats van de vroegere 13 maanden.

Verkorting afhankelijk van moment ondertekening

Deze verkorting geldt alleen als alle bestuurders en commissarissen de jaarrekening hebben ondertekend. Deze ondertekening is echter geen verplichting voor de vaststelling van de jaarrekening. Een definitief (niet ondertekend) concept dat na 11 maanden gereed is, wordt in de literatuur ook voldoende geacht om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Verdedigbaar is dus dat de uiterste deponeringstermijn 13 maanden na afloop van het boekjaar blijft, zolang de bestuurders en commissarissen de jaarrekening niet eerder tekenen dan 8 dagen voor afloop van die termijn.

Ontwijken verkorte termijn

Vennootschappen waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, kunnen in hun statuten bepalen dat ondertekening van de jaarrekening niet gelijk het vaststellen daarvan betekent, en dat hiervoor een aparte vergadering uitgeschreven moet worden. Op die manier blijft het oude (normale) regime gelden en is de uiterste publicatietermijn 13 maanden.

Aansprakelijkheid

Indien de jaarrekening van een vennootschap niet tijdig wordt gedeponeerd, kan dit vervelende gevolgen hebben als de vennootschap binnen drie jaren nadien failliet gaat. Er wordt dan namelijk van uitgegaan dat het bestuur haar taken niet op de juiste wijze heeft vervuld, en er wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Dit wordt alleen anders als sprake is van een gering verzuim (dus een overschrijding van de termijn met slechts enkele dagen).

Voor vragen over dit onderwerp kunt u onder andere terecht bij Paulien Waninge (waninge@plasbossinade.nl of 050 521 43 91).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar