Doorstart PMF Machinefabriek Delfzijl BV

28 januari 2014

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft vanmorgen het faillissement uitgesproken van PMF Machinefabriek Delfzijl BV. Job Holtz van het Groninger advocatenkantoor BoutOveres is aangesteld tot curator. PMF Machinefabriek Delfzijl BV is als toeleverancier van het failliete Aldel in operationele en financiële problemen gekomen. Het failliete bedrijf maakt onderdeel uit van de PMF Mechanical groep in Uithuizen (PMF).

In het  faillissement is vandaag ook een overnameovereenkomst gesloten met PMF Mechanical Services BV. PMF is actief voor diverse opdrachtgevers in de (petro)chemische, olie & gas-, food-, papier en karton- en bio-based industrie evenals de offshore en de weg- en waterbouw. Daarnaast is PMF actief in de energiesector. PMF ontwerpt en vervaardigt leidingsystemen, drukvaten en hoogwaardige constructies en voert geïntegreerde projecten en onderhoud uit. Door de snelle overname binnen PMF wordt de dienstverlening volledig gegarandeerd en ondervinden opdrachtgevers geen hinder van het faillissement. Ruim tweederde van de zesentwintig werknemers van het failliete bedrijf zal bovendien binnen PMF een nieuwe dienstbetrekking worden aangeboden.

Pre-pack

Bijzonder aan deze snelle doorstart is de toepassing van de zogenoemde ‘pre-pack’. Bij een pre-pack die niet in de Faillissementswet is geregeld, wordt in samenspraak met de betrokken rechtbank vooruitlopend op het faillissement een stille bewindvoerder aangewezen (mr. Holtz voornoemd). Deze bewindvoerder onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart en bereidt – zo mogelijk – met een doorstartkandidaat en het betrokken bedrijf een doorstart voor. Nadat deze voorbereidingen beëindigd zijn, wordt het faillissement aangevraagd en vindt na de uitspraak van het faillissement direct een overnametransactie plaats. Dit proces stond onder toezicht van de Rechter-commissaris. PMF werd daarbij bijgestaan door Leen Hooites van het Groninger advocatenkantoor PlasBossinade.

Het gebruik van een pre-pack is uitzonderlijk en voorbehouden voor situaties waarin dat, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsrisico’s voor personen en milieu en andere maatschappelijke belangen, noodzakelijk is. In dit geval heeft de rechtbank geoordeeld dat een dergelijk situatie aan de orde was. Het is voor alle betrokkenen, zowel voor opdrachtgevers van PMF als haar werknemers, van het grootste belang dat onderhoud, productie en montage ongestoord kunnen worden voortgezet. De dienstverlening, veiligheid en continuïteit is door het gebruik van de pre-pack gegarandeerd.

Snelle uitkering handelscrediteuren

Van de pre-pack gevolgd door de snelle overname binnen de groep profiteren bovendien de handelscrediteuren van het failliete bedrijf. Met behulp van de gelden die door PMF ter beschikking zijn gesteld aan de boedel kunnen die  schuldeisers  binnen afzienbare termijn een eerste substantiële uitkering op hun vorderingen tegemoet zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PMF of met mr. Leen Hooites.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar