Einde papieren aandeelhoudersregister nabij?

25 maart 2015

Vennootschappen moeten volgens de wet zelf bijhouden wie hun aandeelhouders zijn. Hiertoe houden zij een aandeelhoudersregister bij. Deze registers raken echter vaak zoek. Omdat deze registers bijvoorbeeld bij een overdracht van aandelen nodig zijn, kan het zoekraken vervelende consequenties hebben.

Centraal register

Het voorstel is dat er per 1 januari 2016 een centraal register zal komen voor aandelen in BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s. Dit centraal aandeelhoudersregister (CAHR) zal worden ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. Notarissen zullen gerechtigd worden tot het invoeren en wijzigingen van gegevens in het register. Hierbij gaat het om de verwerking van bijvoorbeeld een aandelenoverdracht, maar waarschijnlijk ook om wijzigingen zoals verervingen, intrekkingen en conversie van aandelen.

Privacy

In verband met de privacy moet duidelijk worden vastgelegd wie het register mogen inzien. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dient het uitgangspunt van het CAHR te zijn dat het slechts toegankelijk is voor overheidsinstellingen in het kader van controle, toezicht, handhaving en opsporing en voor het notariaat in verband met haar onderzoekswerkzaamheden. Naast notarissen zullen enkele overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, de politie, de Dienst Justis en het Openbaar Ministerie, inzage krijgen in het register. Momenteel lijkt het er op dat het uitgangspunt van de KNB gevolgd zal worden. Waarbij voorgesteld is dat de aandeelhouders bij het register zelf ook een uitdraai van de gegevens op zouden moeten kunnen vragen, die zij vervolgens aan bijvoorbeeld een bank kunnen overleggen.

Einde papieren tijdperk?

Naast het centraal aandeelhoudersregister zal het vennootschappelijke “papieren” aandeelhoudersregister echter ongewijzigd blijven bestaan. Dit heeft tot gevolg dat er een dubbele registratie van bepaalde gegevens zal ontstaan, zowel in het papierenregister als in het digitale register. Hoe dit zich tot elkaar zal verhouden is nu nog niet duidelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Caroline Messchendorp.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar