Erfenis: de cost gaet voor de baet uit

10 oktober 2013

Als het erop lijkt dat een erfenis veel schulden bevat of als daarover onduidelijkheid bestaat, is het verstandig de erfenis te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving ook wel genoemd beneficiaire aanvaarding. Zoals het woord al zegt, wordt er dan een opsomming (beschrijving) gemaakt van alle baten en schulden en moeten de baten worden verkocht om de schulden te betalen. Blijft er geld over, dan is dat voor de erfgenamen. Blijft er niet (genoeg) geld over dan worden de schuldeisers niet volledig voldaan en moeten zij, net als in een faillissement, genoegen nemen met betaling van een deel van hun vordering. De erfgenaam is met zijn privévermogen niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

De erfgenamen moeten de erfenis gezamenlijk afwikkelen. Bij onenigheid tussen de erfgenamen of nalatigheid van één van hen kan de rechtbank worden verzocht een vereffenaar te benoemen. Van de beneficiaire aanvaarding moet een verklaring worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. De notaris kan hierover adviseren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marion Weissink (weissink@plasbossinade.nl of 050-521 43 63).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar