Erven en schenken aandelen in vastgoed BV’s: belast of onbelast?

24 juni 2014

Recent zijn uitspraken gedaan over de toepassing van de bedrijfopvolgingsregeling voor vastgoed BV’s. Wanneer kunnen aandelen in een vastgoed BV onbelast worden geschonken of vererven?

Bedrijfsopvolgingsregeling erf- en schenkbelasting

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling is het erven of schenken van ondernemingsvermogen onder voorwaarden vrijgesteld voor de heffing van erf- of schenkbelasting. Voor zover het ondernemingsvermogen een bedrag van ruim 1 miljoen euro niet te boven gaat geldt een vrijstelling van 100%, daarboven geldt een vrijstelling van 83%.

Ondernemingsvermogen

Onder ondernemingsvermogen wordt het vermogen dienstbaar aan een onderneming verstaan. Oftewel een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid. Beleggen en/of vermogensbeheer vormt over het algemeen geen onderneming. Bij vastgoed BV’s ontstaat regelmatig discussie met de fiscus over de vraag of de activiteiten van de BV aan te merken zijn als onderneming of beleggingsactiviteiten vormen. Is van het laatste sprake, dan kan bij erven en schenken van de aandelen in de vastgoed BV geen gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling en is erf- of schenkbelasting verschuldigd.

Recente uitspraken: Vastgoed BV kan onderneming zijn

Twee gerechtshoven hebben inmiddels geoordeeld dat de verhuuractiviteiten door een vastgoed BV konden worden aangemerkt als onderneming. Bij exploitatie van vastgoed geldt dan dat de verrichte arbeid qua aard en omvang meer moet hebben omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, met als doel een hoger rendement. Bijvoorbeeld bij een omvangrijke vastgoedportefeuille met aanzienlijk rendement en arbeidsintensieve werkzaamheden. Hoe meer arbeid wordt verricht, gericht op hoger rendement, des te eerder sprake is van een onderneming.

Andere toepassingen bedrijfsopvolgingsregeling?

Het loont de moeite om te kijken of privé vermogen (of vermogen in een BV die geen onderneming (meer) drijft), ingezet kan worden ten behoeve ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld van kinderen. Op die wijze kan vermogen dat bij vererving of schenking normaliter belast zou zijn voor de erf- of schenkbelasting, worden omgezet in vermogen vallend onder de bedrijfsopvolgingsregeling. Bij erven of schenking, is dan minder erf- of schenkbelasting verschuldigd.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar