Explosie van fouten bij aanbesteden (bron: Cobouw)

01 oktober 2013

Aandachtig aanbesteden

Het is nog even wennen aan de nieuwe Aanbestedingswet. Er gaat er nog veel mis. Mogelijk hebben u en uw collega’s cursussen gevolgd om de kennis van de Aanbestedingswet te vergroten. Maar hoe past u deze droge en theoretische materie toe in de praktijk? PlasBossinade helpt u de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen.

Begeleiding van uitvraag tot definitieve gunning

PlasBossinade weet dat juridische kennis alleen waardevol is wanneer deze ook effectief in praktijk wordt gebracht. En daarbij helpen wij u graag. Niet alleen wanneer het mis gaat, maar nog veel liever preventief. U kunt denken aan ondersteuning bij beantwoording van vragen als:

  • Hoe motiveer ik succesvol een afwijking van het gunningscriterium EMVI?
  • Hoe ga ik effectief om met de begrenzing van omzeteisen?
  • Zijn de eisen die ik wil stellen wel proportioneel? Hoe motiveer ik afwijkingen van de Gids Proportionaliteit?
  • Welke aanbestedingsprocedure kies ik?
  • Moet ik een klachtregeling vaststellen?
  • Moet er een aanbestedingsreglement, specifieke contractsmodellen of algemene voorwaarden worden toegepast?
  • Hoe en wanneer motiveer ik afwijkingen van de UAV 2012 of andere in de betrokken branche gebruikelijke algemene voorwaarden?
  • Mag ik opdrachten samenvoegen?
  • Moet ik de opdracht verdelen in percelen?

Leer van uw eigen (nog uit te schrijven) aanbesteding

Om de kloof van theorie naar praktijk te overbruggen, kunt u gebruik maken van een nieuwe dienstverlening van PlasBossinade: “Aandachtig Aanbesteden”.

Aan de hand van uw eigen - nog in de markt te zetten - aanbesteding, adviseren Arthur van Heeswijck en Yvette Brummelhuis u over alle kritieke punten in uw eigen (concept-)aanbestedingsdocumenten.

U ontvangt geen stapel papier met op- en aanmerkingen. In plaats daarvan komen onze mensen naar u en uw organisatie toe om een interactieve presentatie te geven. Zo slaat u twee vliegen in één klap; uw nog uit te brengen aanbesteding is zorgvuldig tegen het licht gehouden èn uw collega’s krijgen gedegen training in de toepassing van de nieuwe Aanbestedingswet. Dat is Aandachtig Aanbesteden.

Geïnteresseerd of vragen?

Wilt u - als zorgvuldig aanbesteder - uw eerstvolgende aanbesteding aangrijpen om bewuster met de nieuwe regelgeving om te gaan? Of heeft u nog vragen over deze nieuwe dienstverlening? Bel of mail Arthur van Heeswijck of Yvette Brummelhuis. Zij vertellen u graag meer.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar