Faillissement? En de huur dan?

19 juni 2014

In eerste instantie heeft het faillissement geen effect op de huur. De huur loopt gewoon door. Partijen, met name de curator, hebben even tijd om zich op hun opties te beraden.

Wat als de verhuurder failleert?

De huur eindigt niet als de verhuurder failliet gaat. Maar de curator heeft wel het recht om wanprestatie te plegen. Dit om te voorkomen dat de huurder voorrang krijgt vóór de andere schuldeisers.

De huurder die geen toegang krijgt tot het gehuurde, of die gebreken niet hersteld krijgt, kan de curator hiertoe een termijn stellen. Komt de curator niet alsnog na, dan kan de huurder de huur beëindigen.

Verkoopt de curator het gehuurde, dan gaat de huurder mee over.

Wat als de huurder failleert?

Gaat de huurder failliet, dan kunnen de curator en de verhuurder elk de huur opzeggen. Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2013 is niet meer van belang wie als eerste opzegt. Een opzegtermijn van drie maanden is in elk geval voldoende. Soms kan een kortere termijn gelden.

Als de curator een doorstart wil met overname van de huur, dan kan hij een opzegging van de verhuurder doorkruisen. Beslissend is of de doorstart daadwerkelijk ziet op een bedrijfsovername. De verhuurder kan dan verplicht worden om hieraan mee te werken.

De huurprijs vanaf faillissement tot aan einde huur is boedelschuld. Ook ontruimingskosten kunnen geheel of gedeeltelijk boedelschuld zijn. Deze schulden moeten bij voorrang uit de boedel worden betaald door de curator.

De verhuurder heeft meestal geen recht op vergoeding van de gemiste huurprijs voor de resterende huurperiode. Een concerngarantie of andere borgstelling kan hierbij wel van belang zijn.

Het is daarom verstandig om niet zomaar een garantie in te roepen, maar eerst advies in te winnen. Dit ook om te bepalen voor welke schuld de garantie het beste kan worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met mr. Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar