Gouden handdruk bij ontslag: wijziging fiscaal regime

10 oktober 2013

Gouden handdruk

Met ingang van 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om met de stamrechtvrijstelling een gouden handdruk bij ontslag in een eigen stamrecht-BV of bij een lijfrenteverzekeraar onder te brengen dan wel te storten op een lijfrenterekening.

Fiscale stimulering vrijval stamrechten

Gedurende het jaar 2014 mogen al bestaande stamrechten in één keer worden uitgekeerd, waarbij over 80% van de uitkering belasting wordt geheven. De eis dat deze stamrechten enkel in toekomstige periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd, wordt dus eenmalig verruimd. Hierbij is niet van belang of het stamrecht in een stamrecht-BV of bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar is ondergebracht.

Kiest men voor een uitkering ineens, dan valt deze uitkering geheel in box 1 van de inkomstenbelasting en is progressief belast tegen maximaal 52%.
Of uitkering ineens van het stamrecht  voor u echt interessant is, hangt af van uw persoonlijke (inkomens)situatie. Het voordeel van het niet belasten van 20% van het stamrecht, moet worden afgezet tegen het laten doorlopen van de lijfrente. Daarbij dienen beide alternatieven te worden vergeleken vanuit het effect op uw netto inkomen, zowel van de uitkering ineens als bij het continueren van de lijfrente.

Even een actuariële berekening maken van de lijfrente en van uw toekomstig netto inkomen is geen sinecure. PlasBossinade is in staat om een dergelijke berekening voor u te maken.

Voor een berekening of andere vragen kunt u contact opnemen met Jan van Doorn of Ina Elzinga-Snoek (050 521 43 33).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar