Groningers en milieuorganisaties vechten gaswinningsbesluit aan

16 maart 2015

Groningers en milieuorganisaties vechten gaswinningsbesluit aan bij de Raad van State

De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn vrijdag jl. in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan de 39,4 miljard m3 waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de transitie naar duurzame energie een impuls te geven. Zij beroepen zich hierbij op het Europese verdrag van de rechten van de mens en de Grondwet.

Winningsniveau in strijd met advies

“Het winningsniveau van 39,4 miljard m3 op jaarbasis is absoluut onvoldoende onderbouwd”, aldus Jewan de Goede, advocaat bij PlasBossinade advocaten en notarissen in Groningen. “De Minister heeft een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen uit de context gehaald en gebruikt als onderlegger voor zijn besluit, terwijl het Staatstoezicht altijd heeft geadviseerd gaswinning veel sterker te reduceren, misschien zelfs wel tot 12 miljard m3.”

Veiligheid Groningers garanderen door onafhankelijk onderzoek

De indieners van het beroepschrift willen dat de Groninger gaswinning wordt teruggeschroefd of stopgezet, totdat uit onafhankelijk onderzoek blijkt welk productieniveau veilig is. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een partij die onafhankelijk is van de NAM en het ministerie van Economische Zaken, die immers beiden een groot financieel belang hebben bij de gaswinning. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderschrijft in haar recente advies het belang van onafhankelijk onderzoek en evenwichtige belangenafweging in de besluitvorming.

Zienswijze wordt niet gehoord door minister Kamp

Het beroep van de GBB en milieuorganisaties volgt op een kritische zienswijze die zij begin 2014 indienden op het winningsbesluit van minister Kamp. Hierin verzoekt de coalitie de gaswinning verder omlaag te brengen om de veiligheid van de inwoners van het gaswinningsgebied te vergroten. In januari 2015 werd duidelijk dat de minister deze zienswijze grotendeels naast zich neerlegde en akkoord ging met een gaswinning van bijna 40 miljard m3 per jaar in 2015 en 2016. Onder druk van de Tweede Kamer werd de gaswinning voor de eerste helft van 2015 nog wat verder teruggebracht, naar 16,5 miljard m3, maar het winningsbesluit voor 2015 en 2016 blijft vooralsnog in stand. De GBB en milieuorganisaties zien geen andere mogelijkheid dan beroep aan te tekenen tegen dit winningsbesluit.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar