Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS)

29 oktober 2015

De praktische insteek van de advocaten van PlasBossinade gaat gepaard met een gedegen theoretische kennis. Een aantal advocaten van ons kantoor is om die reden ook verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onlangs heeft advocaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Armin Vorsselman samen met een aantal medewerkers van rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen het Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade opgericht.

Het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS) is een centrum voor onafhankelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek op het gebied van aansprakelijkheid en schade in de ruimste zin van het woord (burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht en Europees recht).

Armin Vorsselman is ook als gastdocent aan het vak letselschade en beroepsziekte van de faculteit rechtsgeleerdheid verbonden. Zo koppelt hij zijn  wetenschappelijke interesse aan de dagelijkse praktijk als advocaat bij PlasBossinade. PlasBossinade feliciteert de Rijksuniversiteit Groningen met het oprichten van het GCAS.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar