Voldaan aan onderzoeksplicht voor verontreinigde bedrijfsterreinen?

29 januari 2014

Sinds 1 juli 2013 kent de Wet bodembescherming (Wbb) een nieuwe verplichting tot nader onderzoek van mogelijk ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen. De resultaten van dit nader onderzoek hadden uiterlijk op 1 januari 2014 moeten zijn overhandigd aan Gedeputeerde Staten (GS).

Wat houdt deze onderzoeksplicht in?

De verplichting tot nader onderzoek is opgenomen in artikel 55ab Wbb en rust op de eigenaar of erfpachter van een verontreinigd bedrijfsterrein. Indien het bedrijfsterrein of de erfpacht wordt verkocht en overgedragen, rust de verplichting mede op de nieuwe eigenaar of erfpachter.

Vereist is dat reeds uit een oriënterend, verkennend of ander onderzoek is gebleken van bodemverontreiniging of de directe gevolgen daarvan en aannemelijk is dat sprake is van een ernstige en spoedeisende verontreiniging. De huidige of historische bedrijfsactiviteit dient voor te komen op de zogenaamde SUBI-plus lijst bij het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (Besluit verbond).

De eigenaar of erfpachter dient een nader onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te overhandigen, zodat GS een beschikking af kunnen geven. Wat dit nader onderzoek inhoudt, kan per geval verschillen en is mede afhankelijk van de al beschikbare informatie. Bij rapporten van meer dan vijf jaar oud kan getoetst worden of deze nog representatief zijn.

Wat is de sanctie?

Indien aan de onderzoeksplicht niet tijdig wordt voldaan, kan handhavend worden opgetreden door middel van bestuursdwang of een dwangsom. Er is tevens sprake van een economisch delict in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten (WED), zodat ook strafrechtelijke handhaving mogelijk is.

Neem voor meer informatie contact op met mr. Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar