Financieringsvoorbehoud bij woningaankoop en -verkoop

01 december 2014

Wijzigingen in de NVM koopakte

Met ingang van 1 juni 2014 hebben NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis gezamenlijk een nieuwe model- koopovereenkomst vastgesteld. Hierin is het financieringsvoorbehoud gewijzigd.

Een financieringsvoorbehoud wordt beschreven als een ontbindende voorwaarde. De koper kan de ontbinding van de koop inroepen als hij de financiering niet op tijd rond krijgt. De koop vervalt dan en de koper hoeft geen boete of schadevergoeding te betalen. In de koopakte kan worden opgenomen aan welke regels de koper hierbij moet voldoen.

Vorig model

Het financieringsvoorbehoud was in het vorige model van 2008 geregeld in artikel 16. Dit artikel bepaalde dat de koper het inroepen van een financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd moest doen. En wel bij aangetekende brief met handtekening retour of bij telefaxbericht met verzendbevestiging.

De koper diende in elk geval twee of meer afwijzingen van banken met zijn bericht van ontbinding mee te sturen. De verkoper kon zo nagaan of de ontbinding terecht was ingeroepen.

Huidig model

Het gewijzigde artikel 16 herhaalt dat ontbinding goed gedocumenteerd moet zijn. Maar dan voortaan schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen.

In de toelichting op het model is te lezen dat schriftelijk inhoudt dat een telefoontje niet voldoende is. Verzending aangetekend met ontvangstbevestiging of een andere verzendbevestiging lijkt niet meer nodig. Wel heeft dit nog steeds de voorkeur om bewijsproblemen over de verzending en ontvangst zo veel mogelijk te voorkomen.

Niet duidelijk is wat precies moet worden verstaan onder een gangbaar communicatiemiddel. In de toelichting wordt toch weer verwezen naar aangetekende verzending, maar ook naar verzending per e-mail. Kan dan toch een sms of WhatsAppje voldoende zijn?

Wel duidelijk is dat één afwijzing van een bank voldoende is. De toelichting vermeldt hierbij dat, gelet op de huidige regelgeving, ervan uitgegaan mag worden dat een afwijzing gebaseerd is op een grondige beoordeling. Dit geldt ook als de afwijzing summier is. Een tweede afwijzing is dus niet nodig. Anders zou de koper ook een tweede maal provisie moeten betalen en mogelijk meer tijd nodig hebben.

Neem voor meer informatie contact op met mr Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar