Hoe staat het met de voorzieningen bij u in de buurt?

07 november 2013

Bij vaststelling van een bestemmingsplan of uitgebreide omgevingsvergunning die voorziet in een toename van winkeloppervlakte speelt de vrees voor duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau vaak een rol. Met name concurrerende ondernemers voeren regelmatig aan dat toename van het winkelbestand zal leiden tot een overaanbod, faillissementen en uiteindelijk een afnemend winkelbestand. Het verdwijnen van verschillende zaken in één branche kan leiden tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. De Raad van State heeft zijn jurisprudentie daarover onlangs aangescherpt.

Het aanbod van bestaande en de mogelijke vraag naar nieuwe voorzieningen in een plaatselijke of (deel)stedelijke omgeving wordt onderzocht. De resultaten daarvan komen in een zogenoemd distributieplanologisch onderzoek. Daaruit blijkt dan welk over- of onderaanbod bestaat en of er ruimte is voor nieuwvestiging van een bepaalde bedrijfstak.

Afstand voor boodschappen te groot?

Tot op heden hanteerde de Raad van State het criterium dat pas sprake was van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau indien inwoners van het verzorgingsgebied niet langer binnen aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun geregelde inkopen konden doen. De Raad van State vond het met andere woorden onaanvaardbaar als men ‘te ver’ moest reizen voor dagelijkse én niet-dagelijkse boodschappen.

In de praktijk

In een recente zaak ging het over het aanbod van speelgoedzaken in Bergen op Zoom. De Raad van State heeft die zaak aangegrepen en het criterium aangescherpt; vanaf nu is alleen de mogelijkheid te voorzien in eerste levensbehoeften bepalend. Een supermarkt moet derhalve binnen ‘handbereik’ zijn, een bouwmarkt of speelgoedzaak niet.

Krimpregio’s

Tot op heden is ‘duurzame ontwrichting’ in de jurisprudentie niet aangenomen, en dat zal door deze aanscherping waarschijnlijk niet snel veranderen. In noordelijke krimpregio’s en -dorpen speelt bovendien een ander probleem; vaak is planologisch de nodige verscheidenheid aan voorzieningen toegestaan, maar zijn ondernemers daarvoor niet meer te vinden.

Neem voor meer informatie contact op met Jewan de Goede.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar