Hoge Raad doet opnieuw uitspraak over gebruikelijk loon DGA

28 november 2014

De Hoge Raad doet opnieuw uitspraak betreffende het gebruikelijk loon van een directeur groot aandeelhouder (DGA), die via zijn BV deelnam in een maatschap. Het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 26 september 2013 in deze zaak is op 28 november 2014 ongegrond verklaard.  

De procedure tot nu toe

De Hoge Raad oordeelde in 2012 dat de zogenaamde afroommethode niet kon worden gebruikt bij de bepaling van het gebruikelijk loon van de DGA die via zijn BV deelnam in een maatschap. De Hoge Raad verwees de zaak naar het gerechtshof Amsterdam. Dit hof oordeelde in 2013 dat de Belastingdienst moet aantonen dat het loon van de betreffende DGA in soortgelijke dienstbetrekkingen hoger is. Dat kon de Belastingdienst niet, zodat het hof tot de conclusie kwam dat correctie van het inkomen van de DGA niet mogelijk was.

Inzet cassatieprocedure

De staatssecretaris was echter van oordeel dat het hof artikel 12a van de Wet op de loonbelasting niet juist had toegepast en diende cassatie in. Bij de maatschap, waarin de DGA deelnam, stond namelijk een registeraccountant op de loonlijst. Deze registeraccountant had een hoger loon dan de bij de maatschap in dienst zijnde werknemers, die een soortgelijke dienstbetrekking uitoefenden als de DGA.

De staatssecretaris is van oordeel dat de bij de maatschap in dienst zijnde werknemers in feite in dienst zijn bij de BV van de DGA. Een maatschap zou geen arbeidsovereenkomst kunnen sluiten met een werknemer. Daardoor zou het loon van de DGA nooit lager gesteld kunnen worden dan het salaris van de meest verdienende werknemer , de registeraccountant.

Uitspraak

De Hoge Raad heeft het beroep van de staatssecretaris ongegrond verklaard. Een werknemer die in dienst is van de maatschap kan voor de toepassing van de gebruikelijk loon regeling van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting niet ook worden aangemerkt als een werknemer van de BV van de DGA die deelneemt in de maatschap.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar