In het zicht van de echtscheiding, maakt het schip eensklaps zware slagzij

07 november 2013

In het geval van echtscheiding dient ten behoeve van de vaststelling van de alimentatie de draagkracht te worden bepaald. Als sprake is van een eigen bedrijf moeten actuele cijfers  worden verstrekt. Niet zelden blijkt dan het schip in het zicht van de scheiding eensklaps zware slagzij te maken.
Dit bleek ook uit de cijfers die door de wederpartij voor een eerste zitting bij de rechtbank werden overlegd. In dit geval gebeurde dit kort voor de zitting waardoor er nauwelijks tijd was goed naar de cijfers te kijken.

Goed beslagen ten ijs

Desondanks is het mogelijk goed beslagen ten ijs te komen op de zitting. Hoe?

Door snel en efficiënt anders naar de cijfers te kijken,  bijvoorbeeld door er branchegegevens naast te leggen.
Bij de betreffende cijfers had de accountant het volgende vermeld:  “…de bruto marge is gedaald als gevolg van stijgende inkoopprijzen materialen en lagere verkoopprijzen.  Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen door het inhuren van een medewerker ter ondersteuning van de directeur ten aanzien van de interne organisatie en acquisitie”.

Wat vindt de branche-organisatie?

Volgens de branche-organisatie staat inderdaad zowel de afzet als de marge onder druk, maar niet in die mate dat daarmee de daling bij het bedrijf verklaard kan worden. Ook is het in de branche vrij gebruikelijk gestegen materiaalprijzen door te berekenen aan de klant.  In feite wordt de inkoop in hoge mate bepaald door de klant waardoor het bedrijf eigenlijk uren verkoopt. Het betreft specialistisch vakwerk, waarbij nauwelijks voorstelbaar is dat de klant aanzienlijk lagere uurtarieven kan bedingen.

Dan de lastenstijging. Dat de directeur af en toe ondersteuning nodig heeft is niet ongewoon. Wel dat dit ongeveer een kwart manjaar betreft, waar sprake is van een bedrijf met een omzet van nog geen half miljoen, en naast de directeur drie werknemers.

Conclusie

Geloof niet zomaar wat er staat, ook al is de tijd kort. Want zelfs zonder tijdrovende analyse valt er wel iets meer over cijfers te zeggen. Kwestie van ervaring en de juiste achtergrondinformatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Doorn RA.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar