Je maintiendrai? Jawel, maar de overheid mag prioriteiten stellen

01 september 2014

Nederland kent onnoemelijk veel regels. Het kan dan ook niet anders of die regels worden regelmatig overtreden, bijvoorbeeld omdat iemand bouwt zonder vergunning of een bedrijf zich niet houdt aan zijn milieuvergunning. Al jarenlang geldt als hoofdregel dat de overheid in zo’n geval verplicht is om handhavend op te treden en een einde te maken aan die overtreding.

De overheid kan bijvoorbeeld aan de overtreder een dwangsom opleggen. Omdat het aantal overtredingen in de praktijk vaak nogal fors is en de handhavingscapaciteit van overheden (vaak gemeenten) beperkt, hebben veel overheden handhavingsbeleid vastgesteld, met daarin handhavingsprioriteiten. Daar is niets mis mee.

Niet handhaven?

Maar de gemeente Zaanstad ging een stap verder. Het Zaanse handhavingsbeleid hield in dat tegen overtredingen met een lage prioriteit helemaal niet meer handhavend zou worden opgetreden. Dat gaat te ver en in een uitspraak van 4 juni 2014 zette de Raad van State daar een streep doorheen. Beleid dat inhoudt dat tegen bepaalde overtredingen in het geheel niet wordt opgetreden, is niet aanvaardbaar, omdat daarmee het te handhaven wettelijk voorschrift wordt ondergraven. Prioritering mag dus wel, maar geheel afzien van handhaving niet. Prioritering kan bijvoorbeeld inhouden dat bij bepaalde lichte overtredingen alleen maar naar aanleiding van een klacht of op verzoek wordt opgetreden.

Als er dan een klacht wordt ingediend, dan moet de overheid zorgvuldig onderzoeken of er sprake is van een overtreding en of er aanleiding is om daartegen handhavend op te treden. Zo’n klacht of handhavingsverzoek mag niet alleen maar onder verwijzing naar de prioriteitenlijst in het handhavingsbeleid worden genegeerd. Beleid is mooi, maar ontslaat de handhavende overheid niet van maatwerk, aldus de uitspraak van 4 juni 2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Robert van der Velde.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar