Kan het Kadaster een grensgeschil oplossen?

25 maart 2014

Of: hoe zit het met verjaring van eigendom van grond?

Een grensgeschil ontstaat wanneer er onduidelijkheid is over de eigendomsgrens tussen het eigen perceel en dat van de buren. Bijvoorbeeld als er wordt aangebouwd of als er een nieuwe schutting wordt geplaatst.

De kadastrale grens…

Vaak wordt dan opdracht gegeven aan het Kadaster om de kadastrale grens ter plaatse uit te zetten; dit heet een ‘grensreconstructie’. Het Kadaster doet dit op basis van de oorspronkelijk bekende meetgegevens en meetpunten. Deze opdracht kan worden uitgevoerd op gezamenlijk verzoek, maar ook op eenzijdig verzoek.

Door de grensreconstructie staat de kadastrale grens vast. Maar daarmee is het grensgeschil vaak nog niet opgelost. Er kan nog steeds onduidelijkheid zijn over de eigendomsgrens.

… is vaak niet dezelfde als de eigendomsgrens

Door verkrijgende of bevrijdende verjaring kan de eigendom van grond zijn overgegaan. Hiervoor is vereist dat de grond van de ander in bezit is genomen en ongestoord in bezit is gebleven. De verjaringstermijn is bij bezit te goeder trouw 10 jaar en anders 20 jaar.

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een schutting (mogelijk door een vorige eigenaar) oorspronkelijk op enige afstand van de kadastrale grens is geplaatst en de strook grond daartussen daardoor is getrokken bij het eigen perceel of bij het perceel van de buren. Na 10 jaar, en in elk geval na 20 jaar, kan de strook grond tussen de schutting en de kadastrale grens door verjaring in eigendom zijn overgegaan.

Deze eigendomsoverdracht door verjaring kan in de kadastrale registratie worden ingeschreven. Mochten partijen het echter niet eens kunnen worden over de nieuwe eigendomsgrens, dan kan elk van partijen een procedure starten bij de rechtbank om hierover uitsluitsel te verkrijgen. De uitspraak van de rechtbank kan dan in de kadastrale registratie worden ingeschreven.

Neem voor meer informatie contact op met mr. Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar