Mediation: insteek telt ook mee

27 oktober 2014

Zoals algemeen bekend, wordt binnen arbeidsverhoudingen vaker gebruikt gemaakt van mediation. Mediation is wettelijk niet verplicht, maar kan soms een middel zijn om partijen tot elkaar te brengen.

Insteek en inzet

Echter, het toepassen van mediation veronderstelt dat beide partijen ook de insteek hebben om tot een oplossing te komen. In een aantal recente uitspraken is aan de orde gekomen dat kantonrechters de inzet en insteek van partijen om tot mediation te komen aan een toetsing onderwerpen.

Een aardig voorbeeld daarvan is de uitspraak van de kantonrechter in Groningen. In deze uitspraak heeft de kantonrechter de door de werkgever verzochte ontbinding afgewezen omdat de kantonrechter meende dat, ondanks het feit dat de werkgeefster schoorvoetend ingestemd heeft met een mediationtraject het onvoldoende aannemelijk was geworden dat zij dit traject ingegaan is met de intentie de arbeidsovereenkomst met de werknemer voort te zetten. Dit bleek ook uit de correspondentie die tussen partijen gevoerd was.

Mediation is geen examen

Een andere zeer opvallende uitspraak is van nog recentere datum, juli 2014, en uitgesproken door de kantonrechter in Apeldoorn. In deze kwestie was er sprake van de situatie waarbij de werkgever al eerder ontbinding van de arbeidsovereenkomst had proberen te bewerkstelligen, wat niet gelukt was omdat het ontbindingsverzoek door de rechter afgewezen was. Na afwijzing van dit ontbindingsverzoek zijn partijen in mediation gegaan wat niets opleverde. De werkgever diende een tweede ontbindingsverzoek in met opnieuw als doel de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook hier keek de kantonrechter naar de inzet en insteek van de werkgever bij de mediation. De kantonrechter meent dat mediation niet bedoeld moet zijn om een werknemer een soort van examen te laten afleggen als voorwaarde voor zijn werkhervatting, noch mag mediation door de werkgever worden gebruikt om daarin alsnog het gelijk te halen dat zij in de eerste ontbindingsprocedure juist niet heeft gekregen. De werkgever wordt één en ander zwaar aangerekend wat leidde tot alsnog de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding aan de werknemer gelijk aan € 142.000,- bruto, terwijl de normale kantonrechtersformule € 28.000,- is.

Mediation is geen show

Het voorgaande brengt dan ook met zich mee dat de werkgever, maar ook de werknemer, rekening moeten houden met het feit dat rechters kennelijk ook kritisch kijken naar de inzet tijdens mediation en de insteek van beide partijen. Mediation mag geen “show” zijn die plichtmatig wordt uitgevoerd, laat staan een show met andersoortige bedoelingen. Als gekozen wordt voor mediation, moet dat dan ook gebeuren met de juiste insteek en inzet. Anders kunnen partijen voor onaangename verrassingen komen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr Damir Lacevic.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar