Nieuw ROZ-model kantoorruimte

26 maart 2015

Meer dan tien jaar heeft het geduurd voordat de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken  (ROZ) haar model huurovereenkomst en algemene bepalingen voor kantoorruimten (7:230a BW) heeft gewijzigd.

“Sterk vernieuwd” kopt ROZ boven haar eigen persbericht. Het model is transparanter, bevat duidelijk gemarkeerde keuzes en is over het geheel genomen evenwichtiger, aldus de ROZ.

Met “evenwichtiger” wordt gesuggereerd dat het huurdersvriendelijk(er) zou zijn. En inderdaad is er wel een aantal beperkingen die wat opgeschoven zijn in het voordeel van de huurder, maar overall blijft het een verhuurdersvriendelijk model.

De wijzigingen in de huurovereenkomst betreffen bijvoorbeeld:

 • toevoeging van een considerans (“overwegingen”);
 • toevoeging energielabel (verplicht sinds 1 januari jl.);
 • zelf te bepalen opzegtermijn;
 • vastlegging dat “geen andere incentives” zijn afgesproken;
 • en – gelijk aan het winkelruimtemodel – bepalingen over asbest/veront-reiniging/duurzaamheid en een geactualiseerde BTW-bepaling.

 De wijzigingen in de algemene bepalingen zijn – heel kort gezegd –:

 • terbeschikkingstelling gehuurde in goede staat, tenzij anders overeengekomen;
 • vergunningen benodigd voor het gehuurde object bij aanvang des verhuurders;
 • vergunningen benodigd voor de bestemming die huurder daaraan zal geven des huurders;
 • onderverhuurmogelijkheid verruimd: ook aan groepsmaatschappijen;
 • veranderingen/toevoegingen door huurder moeten schriftelijk en bedongen dient te worden dat er wordt afgezien van enig retentierecht van de aannemer;
 • onderhoud, herstel en vernieuwing gedefinieerd;
 • zowel verhuurder als huurder dienen “relevante wijzigingen” in organisatie-/vennootschapschapsstructuur tijdig te melden;
 • boetebepaling milder voor huurder.

De wijzigingen vallen goeddeels onder de noemer “modernisering” en/of verduidelijking. Het inbouwen van keuzes in de overeenkomst (bijvoorbeeld bij de termijnen/opzegtermijn/milieu- en asbestzaken) maakt dat er door partijen bewuster naar het model wordt gekeken. Die tendens hebben wij in de afgelopen jaren in de praktijk ook al gezien en gehoord.

Kennis delen

Jaarlijks organiseert PlasBossinade een seminar voor bedrijfsmakelaars om de actuele ontwikkelingen te bespreken, dit jaar op 9 april. Ik zal dan het nieuwe model nauwkeurig onder de loep nemen en collega Menke Rozeboom licht de zorgplicht toe die voor makelaars geldt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mr. Saskia Frijling.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar