Novatec biedt crediteuren in faillissement Timmerfabriek Barsema Tolbert BV akkoord aan

16 februari 2016

Curator ondersteunt aanbieden van dit akkoord

Het werkvoorzieningschap Novatec biedt de crediteuren in het faillissement van Timmerfabriek Barsema Tolbert BV (hierna te noemen: Timmerfabriek Barsema) een akkoord aan. Daardoor krijgen deze crediteuren een bepaald percentage van hun vordering betaald. Curator Leen Hooites van PlasBossinade advocaten en notarissen heeft aangegeven het akkoord te zullen ondersteunen. Indien de crediteuren met het akkoord instemmen, komt daarmee formeel een einde aan het faillissement van Timmerfabriek Barsema.

Op 7 december 2010 is Timmerfabriek Barsema failliet verklaard. De curator van Timmerfabriek Barsema heeft in september 2012 tegen (onder andere) Novatec een rechterlijke procedure aangespannen. Inzet van deze procedure was de aansprakelijkheid van Novatec voor het tekort in het faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur. Dit omdat de onderneming van Timmerfabriek Barsema zonder vooruitzicht op winstgevendheid zou zijn voortgezet en omdat de jaarrekening van Timmerfabriek Barsema niet tijdig is gepubliceerd. Novatec was ten tijde van de faillietverklaring enig aandeelhouder van Timmerfabriek Barsema.

Begin 2014 heeft de rechter partijen opgeroepen te trachten in overleg uit de problematiek te komen. Sindsdien hebben de curator en Novatec onderhandeld over een mogelijke minnelijke oplossing van de procedure. Novatec heeft zich bereid verklaard om een bedrag beschikbaar te stellen waarmee aan de crediteuren van Timmerfabriek Barsema een akkoord kan worden aangeboden. Met het beschikbaar gestelde bedrag kunnen de  boedelcrediteuren en preferente crediteuren naar verwachting (bijna) volledig voldaan worden en de concurrente crediteuren van Timmerfabriek Barsema tot ongeveer 50% van het bedrag van hun vordering.

Binnenkort benadert Novatec, mede namens de curator, de crediteuren met het akkoord.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar