Onenigheid binnen Vereniging van Eigenaars

27 oktober 2014

Binnen een VvE kunnen verschillende conflicten ontstaan. Tussen appartementseigenaren onderling. Maar ook tussen het bestuur en een of meer appartementseigenaren. De kantonrechter kan dan uitkomst bieden.

Toetsing besluitvorming

Het belangrijkste orgaan van een VvE is de vergadering van eigenaars. Daarnaast is er het bestuur dat de besluiten van de vergadering uitvoert.

Als er bezwaren zijn tegen een genomen besluit, kan dit besluit door de kantonrechter worden getoetst.

Een besluit is nietig of vernietigbaar als het in strijd is met de wet, de akte van splitsing, het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement. Bijvoorbeeld als de oproeping voor de vergadering of de stemming in de vergadering niet volgens de regels is geweest. Of als gezegd kan worden dat een besluit is genomen in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Wel moet een verzoek tot vernietiging van een besluit worden gedaan binnen 1 maand nadat de verzoeker met het besluit bekend is geworden of had moeten zijn. Wanneer een besluit is genomen tot wijziging van de akte van splitsing, is deze termijn 3 maanden.

Vervangende machtiging

Soms is toestemming nodig van de vergadering of het bestuur, of van een of meer appartementseigenaren. Zoals voor een wijziging in, aan of op het gebouw. Als deze toestemming ten onrechte niet wordt gegeven, kan de kantonrechter worden gevraagd een vervangende machtiging af te geven. De kantonrechter gaat dan na of de weigerachtige partij hiervoor een redelijke grond heeft of niet. Redelijke gronden kunnen onder andere  zijn waardedaling of verhoogde onderhoudskosten.

Neem voor meer informatie contact op met mr Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar