Opheffing Centrale Raad van Beroep en College van beroep voor het bedrijfsleven?

01 september 2014

Reorganisatie bestuursrechtspraak

Het is niet een van de meest sexy onderwerpen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Asscher, maar daarin staat wel degelijk dat het huidige kabinet de bestuursrechtspraak in hoger beroep zou reorganiseren. Bestuursrechtzaken in hoger beroep gaan nu nog naar veel verschillende instanties (Ambtenarenzaken en sociale zekerheid gaan naar de Centrale Raad van Beroep, omgevingsrecht naar de Raad van State, economisch bestuursrecht naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven en belastingzaken naar de Hoge Raad). Dat is voor de burger niet heel overzichtelijk en leidt tot een verbrokkeld bestuursrecht.

Wetsvoorstel

In een brief van de ministers Plasterk en Opstelten aan de Tweede en de Eerste Kamer van 26 juni 2014 worden de kabinetsplannen uitgelegd. In die brief wordt een wetsvoorstel aangekondigd waarin de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden opgeheven.

Alle zaken die nu nog naar de Centrale Raad van Beroep gaan, worden overgeheveld naar de vier gerechtshoven (Arnhem-Leeuwarden, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Amsterdam).

Alle zaken die nu naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven gaan, gaan in de toekomst naar de Raad van State.

Scheiding advies en rechtspraak

Verder kondigen de ministers een aantal maatregelen aan die moeten zorgen voor een waterdichte scheiding tussen enerzijds de adviestaak (over nieuwe wetgeving) van de Raad van State en anderzijds de rechtsprekende taak. Het is velen namelijk een doorn in het oog dat de Raad van State – als bestuursrechter – recht spreekt over wetgeving waarover diezelfde Raad van State – als wetgevingsadviseur – heeft geadviseerd.

Wie spreekt het laatste woord?

Het laatste woord over dit complexe en gevoelige onderwerp is waarschijnlijk nog niet gezegd. De Raad voor de Rechtspraak is namelijk weinig enthousiast over de Raad van State als onafhankelijke bestuursrechter. De Raad voor de Rechtspraak heeft er altijd voor gepleit om alle bestuursrechtzaken over te hevelen naar de “normale” rechterlijke macht (rechtbank, Hof, Hoge Raad). Het lobbytraject kan nu dus beginnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Robert van de Velde.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar