Procedure gaswinning Groningen

24 december 2014

Minister Kamp heeft woensdag 17 december 2014 zijn definitieve besluit bekendgemaakt over de gaswinning in Groningen. In januari 2014 publiceerde hij daarover een ontwerp-besluit, dat inhield dat de gaswinning rondom met name Loppersum fors werd gereduceerd en deels verplaatst naar andere delen van het Groningenveld. Zo is de productie in het gebied rondom Hoogezand-Sappemeer in het jaar 2014 aanzienlijk opgevoerd. Het definitieve besluit houdt in dat de vergunde winningscapaciteit iets afneemt ten opzichte van de eerder bekende capaciteiten (van aanvankelijk 40 naar 39,4 miljard kuub aardgas in 2016).

In de regio worden de gevolgen van het besluit van Minister Kamp letterlijk en figuurlijk gevoeld. Vele gedupeerden hebben de handen ineengeslagen in een poging om hem op andere gedachten te brengen. Een groot deel van hen heeft zich verenigd in de Groninger Bodem Beweging, die met politieke beïnvloeding, voorlichting, procedures en actie probeert het verschil te maken. Namens de Groninger Bodem Beweging en een groot aantal direct belanghebbenden diende mr. Jewan de Goede, advocaat omgevingsrecht bij PlasBossinade Advocaten, een uitgebreide zienswijze in op het ontwerp-besluit. Die zienswijze werd mede ingediend namens de Waddenvereniging, de Natuur- en Milieufederatie, en Milieudefensie.

Inmiddels hebben de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie, en Waddenvereniging aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van Minister Kamp. Mr. Jewan de Goede zal die beroepsprocedure voeren, en opnieuw zullen daarbij particulieren uit de regio betrokken zijn. Voor meer informatie kunt u mailen met mr. Jewan de Goede (degoede@plasbossinade.nl) of de Groninger Bodem Beweging.

Het beroepschrift zal onder meer ingaan op veiligheidsaspecten en veiligheidsbeleving, de schending van mensenrechten en milieuregelgeving. Daarbij zal het gebrek aan een adequate compensatie van het grote nadeel en leed dat met het besluit wordt teweeggebracht, op allerlei manieren terugkomen.

Zodra meer bekend is over de procedure wordt u via de website geïnformeerd.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar