Publicatieplicht online

07 november 2013

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)

Met ingang van 1 januari 2014 worden ANBI’s verplicht informatie te publiceren op een website. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan de ANBI-status worden ingetrokken met als gevolg belastingheffing over erfenissen, schenkingen en donaties bij de instelling zelf. Bovendien vervalt dan de aftrek van giften in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De op een eigen website te publiceren gegevens van een ANBI zijn:

  • naam ANBI
  • RSIN/fiscaal nummer
  • contactgegevens
  • doelstelling
  • beleidsplan
  • bestuurssamenstelling
  • namen van bestuurders
  • beloningsbeleid
  • verslag uitgeoefende activiteiten
  • financiële verantwoording

Uitzondering op de regel

Er gelden een paar uitzonderingen. De regeling geldt vanaf 1 januari 2016 voor kerkgenootschappen die door middel van een groepsbeschikking zijn aangewezen als ANBI. Kerkgenootschappen hoeven de namen van bestuurders niet te publiceren. Dat geldt ook voor instellingen die een ontheffing van de Belastingdienst krijgen van publicatie van bestuurders. Dat is het geval wanneer publicatie een gevaar voor de bestuurders of hun families vormt.

Controle Belastingdienst

De verwachting is dat de publicatieplicht aanleiding zal zijn voor controles door de Belastingdienst. Zorg dus dat uw ANBI tijdig de zaken op orde heeft: de website moet uiterlijk 1 januari aanstaande in de lucht zijn.

Meer weten?

Mocht u nog meer vragen hebben over dit onderwerp, of wilt u nagaan of de te publiceren informatie inhoudelijk beantwoordt aan de ANBI-regeling? Dan kunt u contact opnemen met Ina Elzinga-Snoek.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar