Rechter moet consument actief beschermen

08 november 2013

Consumenten worden steeds beter beschermd. De wet droeg daar al het nodige aan bij. Nu moet ook de rechter een actieve rol gaan spelen bij deze bescherming. Normaal mag de rechter niet over meer oordelen dan wat partijen hem voorleggen. In consumentenzaken moet de rechter nu ook oordelen over consumentonvriendelijke afspraken, zonder dat hem dat wordt gevraagd door partijen.

Onvriendelijke afspraken voor consumenten

Er bestaat een wettelijke “grijze” en “zwarte” lijst met consumentonvriendelijke afspraken. Spreekt u toch zo’n beding af, dan is de kans groot dat wanneer een consument daar bij de rechter over klaagt, de afspraak door de rechter ongedaan wordt gemaakt.

Onlangs is duidelijk geworden dat de rechter - ook zonder verzoek daartoe -, in een procedure moet nagaan of er geen oneerlijke bedingen zijn afgesproken. Zelfs als uw wanbetalende consument helemaal niet komt opdagen bij de rechter, dan nog moet de rechter nog steeds (ambsthalve) deze toets uitvoeren. Dat komt door het volgende.

Europese wetgeving voor consumenten

De Europese wet gaat boven de Nederlandse wet. Er bestaat een “Europese Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten”. Die richtlijn beïnvloedt ook uw contracten met consumenten. Een voorbeeld. In veel overeenkomsten staat dat wanneer er te laat wordt betaald, een verhoogde rente in rekening zal worden gebracht. Wilde de consument die “boeterente” niet betalen, dan moest hij dat zelf bij de rechter aankaarten. Vergat hij dit aan de orde te stellen, dan moest hij gewoon betalen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rechter nu zelf - zonder dat partijen hem dat vragen - moet bekijken en onderzoeken of uw contractuele rentebeding wel gesloten had mogen worden met een consument.

U kunt er dus niet meer vanuit gaan dat als een consument niet “piept”, alle bepalingen in uw overeenkomst overeind blijven.

Voor de bouwsector geldt dat bijvoorbeeld voor arbitragebedingen en voor rentebedingen die aanzienlijk boven de wettelijke rente liggen.

Neem voor meer informatie contact op met Yvette Brummelhuis.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar