Scheiden van Wonen en Zorg: wat betekent dat in de praktijk?

01 oktober 2013

Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe wetgeving Scheiden van Wonen en Zorg gefaseerd ingevoerd.

Voor 1 januari 2013

Voorheen werd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zowel de zorg als het wonen vergoed. Zorginstellingen konden volstaan met het sluiten van één (zorg)overeenkomst. Hierin werd ook het wonen geregeld, zonder dat daarvoor een extra vergoeding was verschuldigd.

Nieuwe situatie

Vanaf 1 januari van dit jaar krijgen nieuwe cliënten met zorgzwaartepakket (ZZP) 1 en 2 alleen de benodigde zorg vergoed. Het wonen wordt niet meer vergoed. Het gaat om de sectoren verpleging en verzorging (VV), verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Dit betekent dat dan ook een huurovereenkomst wordt gesloten, naast de zorgovereenkomst. Deze cliënten krijgen dan te maken met een huurprijs, met servicekosten en mogelijk met huurtoeslag. Als huurders hebben cliënten recht op huurbescherming, die zit op zowel eventuele beëindiging als op eventuele huurprijswijziging.

Per 2014 en 2015 is het scheiden van wonen en zorg ook voorzien voor nieuwe cliënten met ZZP 3 (de sectoren VV respectievelijk VG en GGZ) en per 2016 ook sectorbreed voor nieuwe cliënten met ZZP 4.

Bezinning

Zowel cliënten als zorginstellingen bezinnen zich op de nieuwe situatie. Meer cliënten zullen ervoor kiezen thuis te blijven wonen. Zorginstellingen zullen, in overleg met onder meer woningcorporaties als eigenaren van zorgcomplexen, binnen het huurrecht op zoek gaan naar een werkbare en betaalbare opzet voor de juridische vormgeving van wonen en zorg. Duidelijk is dat in deze opzet wonen en zorg weer aan elkaar gekoppeld zullen worden. De sectie Vastgoed van PlasBossinade denkt hierover graag met u mee.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar