Uw rechtsbijstandverzekering betaalt de nota van PlasBossinade

12 december 2013

De vrijheid om zelf te bepalen wie uw belangen behartigt in een gerechtelijke of administratieve procedure- ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten-  is bij  wet geregeld. Kiest u ervoor om u te laten bijstaan door een advocaat van PlasBossinade in een geschil waarin een procedure moet worden gevoerd, dan moet de rechtsbijstandverzekeraar de nota betalen.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 voor u als rechtzoekende een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die een verzekerde is gestart tegen zijn rechtsbijstandverzekeraar  DAS-rechtsbijstand.

Kosten voor eigen rekening?

De verzekerde van DAS-rechtsbijstand had een arbeidsconflict met zijn werkgever en wenste zich in de procedure bij de kantonrechter te laten bijstaan door een door hem zelf uitgekozen advocaat. DAS-rechtsbijstand stelde zich op het standpunt dat de verzekerde zich in de procedure, waarvoor bijstand door een advocaat niet was vereist, alleen kon laten bijstaan door een werknemer van DAS-rechtsbijstand. Weliswaar kon hij de advocaat inschakelen, maar dan zou hij geen aanspraak meer kunnen maken op zijn verzekeringspolis. De kosten dienden in dat geval voor rekening van de klant te blijven, aldus DAS-rechtsbijstand.

Respecteer keuze verzekerde

Omdat de in de Nederlandse wet geregelde vrije advocaatkeuze afkomstig is van een Europese richtlijn heeft de Hoge Raad over de uitleg van de richtlijn vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.
Het Europese Hof spreekt klare taal. De rechtsbijstandverzekering moet de keuze van haar verzekerde respecteren en de kosten van de door hem gewenste advocaat betalen tot het bedrag waarvoor de klant verzekerd is. Dat bedrag moet bovendien zodanig zijn dat de klant ook een reële mogelijkheid heeft een externe advocaat in te schakelen. Het maakt daarbij volgens het Hof van Justitie niet uit of er sprake is van een procedure waarbij procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht is.
 

De rechtsbijstandverzekeraars mogen hun verzekerden niet langer voorhouden dat in procedures waarin geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt, de zaak alleen door werknemers van de verzekeraar kunnen worden behandeld op kosten van de verzekeraar. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan arbeidsrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale procedures.  Uw keuze staat voorop!

Advies of meer weten?

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten en raakt u betrokken bij een geschil  waarin (mogelijk) een procedure moet worden gevoerd, neemt u dan vooraf contact op met een van de advocaten van PlasBossinade om de mogelijkheden te bespreken.

Mocht u over de inhoud van de uitspraak vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Armin Vorsselman, als advocaat actief op het gebied van aansprakelijkheid, schade en verzekering.
 

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar