Valkuilen bij aansprakelijkheid en schade

10 december 2013

In november organiseerde PlasBossinade een seminar over valkuilen bij aansprakelijkheid. Daarbij kwamen ook enkele van de valkuilen bij het bepalen van schade ter sprake.

Verlies arbeidsvermogen

Een interessante discussie ging over schade door verlies arbeidsvermogen bij een directeur-eigenaar van een bouwbedrijf. De directeur raakt door een ongeval volledig arbeidsongeschikt. Zijn 74-jarige vader vervangt hem om niet. De BV betaalt het salaris door.

Wel of geen schade?

Het lijkt er op dat bij deze directeur van schade geen sprake is. Immers het salaris wordt toch gewoon doorbetaald? Echter het doorbetaalde salaris betreft feitelijk ziekengeld. De directeur zou eigenlijk vervangen moeten worden. Vanaf dat moment vormt het ziekengeld een extra kostenpost. Deze extra kostenpost drukt het resultaat van het bouwbedrijf. En drukt daarmee dus ook het dividend dat de directeur-eigenaar toe komt. Hierbij is de veronderstelling dat het dividend in principe uitgekeerd kan worden, tenzij dit om gangbare redenen niet kan of mag.

Vervanging om niet

Maar de vader vervangt om niet. Dus toch geen schade?
Toch wel. Het is niet ondenkbaar dat het op deze wijze opvangen van het gemis van de directeur in de toekomst tot een nadeel voor de bedrijfsvoering leidt. Ter compensatie van dit nadeel geldt ten minste een deel van de bespaarde vergoeding wel degelijk als schade.

Conclusie

De uitkomst van de discussie was dat bij dit soort schade niet alles zo maar voor de hand ligt. Met een schadebril op zien dingen er toch vaak anders uit.

Voor meer informatie over schadeberekeningen neem contact op met Jan van Doorn, bedrijfsadviseur en schaderekenaar bij PlasBossinade.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar