Verbouwing in een VvE?

18 juni 2015

Vraag dan niet alleen een omgevingsvergunning aan, maar let ook op de splitsingsakte. Bij de vergunningverlening toetst de gemeente niet aan deze akte.

Wijziging gebouw

In de akte van splitsing is de VvE (Vereniging van Eigenaars) opgericht. Er is omschreven in welke appartementsrechten het gebouw is gesplitst. Ook is bepaald welk splitsingsreglement geldt.

Het reglement vermeldt gebruikelijk dat voor een wijziging van het architectonisch uiterlijk of van de constructie van het gebouw, toestemming nodig is van de vergadering van eigenaars. Dit is het hoogste orgaan binnen de VvE, waarin alle eigenaren zijn vertegenwoordigd. Om deze toestemming te verkrijgen kan een (bijzondere) vergadering bijeen worden geroepen. Ook kunnen alle eigenaren vrijwillig akkoord geven per brief of e-mail.

Mocht de meerderheid van de vergadering niet akkoord gaan met de verbouwing, dan kan de kantonrechter worden gevraagd om vervangende toestemming te geven. De rechter zal nagaan of de VvE wel een redelijke grond heeft voor het weigeren van de verbouwing. Dit is niet het geval als er sprake is van een verbetering voor alle betrokken partijen.

Mocht er zonder toestemming van de vergadering zijn verbouwd en mocht ook de rechter geen instemming geven, dan kan het zijn dat de verbouwing moet worden teruggedraaid.

Wijziging bestemming

Als de vergadering of de kantonrechter wel toestemming verleent, kan er nog een drempel zijn. Mogelijk verandert door de verbouwing het gebruik van het appartementsrecht. De bestemming is in de akte van splitsing vastgelegd. Door de verbouwing kan het gebruik wijzigen van bijvoorbeeld bedrijfsmatig naar wonen of van kantoor naar bedrijfsmatig.

Ook voor een wijziging van de bestemming is toestemming nodig van de meerderheid van de vergadering van eigenaars. Ook hiervoor kan de kantonrechter vervangende toestemming geven.

De splitsingsakte is dan nog ongewijzigd. Om de bestemming in de akte definitief via de notaris te kunnen wijzigen is een akkoord nodig van ten minste vier/vijfde (80%) van het totaal aantal stemmen. Bij een kleinere VvE met minder dan 5 eigenaren en 5 stemmen betekent dit dat toestemming van alle eigenaren nodig is. Daarnaast is een akkoord nodig van de hypotheekverstrekker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar