Verdere inbreuk op eigendomsrecht verhuurder door gewijzigde Wmo

20 januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Woningwet gewijzigd. Een woningaanpassing kan voortaan zonder toestemming van de verhuurder worden aangebracht.

Wat is de nieuwe procedure?

Een huurder met een beperking die een woningaanpassing wenst, kan dit aanvragen bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Na toewijzing van de aanvraag kan de woning worden aangepast door B&W of door de huurder zelf. Het is niet langer de verhuurder die deze woningaanpassing aanbrengt. Ook is de toestemming van de verhuurder niet nodig.

Wel wordt de verhuurder door B&W gehoord voordat de woning wordt aangepast. Het besluit tot toewijzing van de aanvraag lijkt, zoals blijkt uit de wettekst, dan echter al te zijn genomen.

Wat betekent dit voor de verhuurder?

Bij het einde van de huur is de huurder niet verplicht om de woningaanpassing te verwijderen. Ook B&W zijn hiertoe niet verplicht. De verhuurder zal op zijn eigen kosten de woning in de oorspronkelijke staat moeten herstellen om deze weer te kunnen verhuren. De verhuurder kan deze kosten niet verhalen.

Het is dan ook zaak dat de verhuurder wijst op deze kosten als hij wordt gehoord voordat de woning wordt aangepast. Dit kan van invloed zijn op de keuze van B&W voor de toe te wijzen woningaanpassing, bijvoorbeeld als er een alternatieve aanpassing kan worden uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar