Vergunningvrij bouwen en afwijken bestemmingsplan verandert

23 oktober 2014

Vanaf 1 november 2014 fors verruimd

Per 1 november 2014 worden veel bouwwerken omgevingsvergunningvrij. Per die datum wijzigt Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. In die Bijlage staat vrij ingewikkeld een opsomming van bouwwerken die zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden. Zo wordt uitbouwen tot vier meter uit de achtergevel vergunningvrij en komen er ruime mogelijkheden voor vergunningvrije mantelzorgwoningen. De uitbreiding van vergunningvrij bouwen haalde begin oktober zelfs het NOS-journaal, vooral ook omdat sommige gemeenten daarop al vooruitlopen.

De nieuwe regels zijn zeer gedetailleerd en lastig om te lezen. Zo lastig, dat zelfs juristen discussiëren over de vraag of er nu per saldo werkelijk sprake is van een forse uitbreiding van vergunningvrij bouwen. In sommige situaties worden die mogelijkheden namelijk beperkt. Als u bouwplannen heeft, check dan de oude en de nieuwe regels. Voor bouwwerken die nu nog vergunningvrij zijn maar na 1 november aanstaande niet meer, geldt dat als u voor 1 november 2014 met bouwen begint, de oude regels blijven gelden. Vergunningvrij dus.

Tenminste zo belangrijk zijn twee andere wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht, die ook op 1 november 2014 ingaan.

Ruim baan voor eenvoudig afwijken van het bestemmingsplan

In de eerste plaats de forse uitbreiding van mogelijkheden om eenvoudig van het bestemmingsplan af te wijken (reguliere Wabo procedure, beslissing in principe binnen acht weken).

Van groot belang wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid om via een eenvoudige procedure een omgevingsvergunning te verlenen voor functiewijzigingen van bestaande bouwwerken. Daarvoor geldt nu nog dat het moet gaan om maximaal 1500 m², dat het aantal woningen niet mag toenemen en dat alleen inpandig verbouwd mag worden. Al die beperkingen komen te vervallen. Wel geldt als voorwaarde dat het gebouw in oppervlakte of volume niet mag toenemen en dat het moet gaan om gebouwen binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom mag via deze procedure alleen worden verbouwd voor de huisvesting van werknemers.

Tijdelijke vergunningen

Daarnaast worden de mogelijkheden om tijdelijke omgevingsvergunningen te verlenen enorm verruimd. Via een eenvoudige procedure (Wabo-regulier, acht weken) kunnen B&W voor de duur van maximaal tien jaar afwijken van het bestemmingsplan. Een “tijdelijke” behoefte hoeft niet meer te worden aangetoond.

De vergunningsduur voor tijdelijke bouwwerken wordt verlengd van vijf naar maximaal vijftien jaar. Tijdelijke bouwwerken hoeven niet te voldoen aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Check bij nieuwe bouwplannen of plannen waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is dus goed de nieuwe regels. Er is misschien wel meer mogelijk dan u denkt.

Mr Robert van der Velde denkt graag met u mee.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar