Spring naar inhoud
Contact

Vertrek notaris Tjerk de Vries

Datum
door
Gert Bossinade

Met ingang van 1 november 2019 heeft Tjerk de Vries zijn functie als notaris neergelegd. Tjerk heeft er voor gekozen om een nieuwe wending aan zijn carrière te geven en is daarom per 1 november jl. gedefungeerd als notaris.

Dit houdt in dat hij niet meer werkzaam is bij PlasBossinade Notarissen N.V.. Onze kantoorgenoot Ronald Schultinga is vanaf 1 november 2019 de waarnemer van zijn protocol. Alle door Tjerk gepasseerde akten en onder zijn verantwoordelijkheid behandelde dossiers vallen onder dat protocol en blijven dus beschikbaar. Ronald Schultinga is sinds 2012 als kandidaat-notaris verbonden aan PlasBossinade. De dienstverlening van PlasBossinade blijft ongewijzigd en we zetten de samenwerking met u dan ook graag voort.

Wij danken Tjerk voor de positieve bijdrage die hij jarenlang aan PlasBossinade advocaten en notarissen heeft geleverd en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.