Voorkom hoog anoniementarief als aannemer bij aansprakelijkstelling

10 oktober 2013

Een aannemer of inlener kan door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die over het werk zijn verschuldigd, maar die de uitlener of onderaannemer niet heeft afgedragen. Als de identiteit van de werknemer niet kan worden vastgesteld, wordt de aansprakelijkstelling berekend op basis van het anoniementarief (52%) in plaats van het normale (lagere) tarief. De Belastingdienst heeft recent regels gegeven hoe dit kan worden voorkomen en de aansprakelijkheid kan worden gematigd.

Vereisten

Een aannemer of inlener is verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen, wil hij aansprakelijkstelling op basis van het anoniementarief voorkomen. Hij kan die identiteit aantonen, door in zijn administratie de volgende gegevens op te nemen:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Nationaliteit
  • Het soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur, of een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur. Een rijbewijs is niet toegestaan.
  • Naam adres en woonplaats van de onderaannemer of uitlener
  • Specificatie van gewerkte uren (individualiseerbaar per werknemer)

Zware last

De administratie van de aannemer of uitlener moet al deze gegevens bevatten om aansprakelijkstelling op basis van het anoniementarief te voorkomen. Uit de rechtspraak blijkt dat aan deze vereisten ook vrij streng de hand wordt gehouden; het moet duidelijk zijn om welke werknemer het gaat, wie de onderaannemer/uitlener is en hoeveel uren hij heeft gewerkt voor de inlener/hoofdaannemer. De enige lastenverlichting zit hem in het feit dat het identiteitsbewijs niet (meer) hoeft te worden gekopieerd, maar of een aannemer/inlener daar nou zo blij mee moet zijn?

Voor vragen kunt u terecht bij Paulien Waninge (waninge@plasbossinade.nl of 050 521 43 91).

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar