Werknemer met obesitas: een (zwaar) probleem?

12 juni 2014

PlasBossinade is recentelijk betrokken geweest bij een zaak waarbij de werkgever stelde dat de werknemer door morbide obesitas niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Chronische ziekte

Dergelijke discussies zijn heel lastig nu obesitas kan worden gezien als een chronische ziekte. Werknemers met een chronische ziekte kunnen beroep doen op extra bescherming die geregeld is in de Wet gelijke behandeling chronische ziekte en handicap. Obesitas wordt aangemerkt als chronische ziekte omdat er sprake is van een eetverslaving die net als elke vorm van verslaving tegenwoordig als ziekte wordt aangemerkt.

Overeenkomst ontbonden

Ondanks de aanwezigheid van deze chronische ziekte en de bescherming die daaraan wordt gekoppeld heeft de rechtbank Groningen de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. In deze kwestie was er sprake van een werknemer die kinderen moest begeleiden bij allerlei activiteiten. Door morbide obesitas was deze werknemer redelijk inactief en vaak aan de stoel gekluisterd. De werkgever was van oordeel dat door dit overgewicht de werknemer niet meer in staat was de essentiële functietaken uit te voeren.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de werkgever meerdere malen hulp heeft aangeboden, waarop  de werknemer niet is ingegaan. Ook stelde de rechtbank vast dat de werknemer door een extreem overgewicht niet in staat was de essentiële functie taken te verrichten.

Gelijke behandeling?

Het feit dat er sprake is van een chronische ziekte betekent niet dat het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen meende de rechtbank. In een situatie waarbij een werknemer niet aan essentiële taken kan toekomen, kan ook niet worden gesproken van een schending van de gelijke behandelingswetgeving. Immers, de wettelijke bescherming aangaande gelijke behandeling is pas in beeld indien de werknemer in staat is essentiële functietaken te verrichten. Hoewel de rechtbank dat niet noemt vloeit dat ook voort uit de Europese jurisprudentie. In beginsel is pas sprake van onderscheid in de zin van de wet als vaststaat dat werknemer geschikt is voor de functie in de zin van bekwaam, in staat en beschikbaar om de essentiële taken van die functie uit te voeren, rekening houdend met de verplichting van de werkgever om in redelijke aanpassingen voor gehandicapten te voorzien (vgl. HvJ EG 11 juli 2006, zaak C-13/05 (Chacón Navas)).

De arbeidsovereenkomst werd in deze zaak ontbonden met een bescheiden vergoeding (afgezet tegen lengte dienstverband en leeftijd van de werknemer).

Mocht u vragen hebben over deze kwestie of mocht u als werkgever te maken hebben met een vergelijkbaar probleem? Dan kunt u contact opnemen met mr. Daan Kuijken.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar