Wilt u uw woning tijdelijk verhuren?

09 juni 2016

Dat kan vanaf 1 juli 2016 zonder risico’s. Tijdelijke verhuur is dan in de wet vastgelegd.

Huidige situatie

Nu is het nog zo dat een huurder die tijdelijk een woning huurt, mogelijk een beroep kan doen op huurbescherming. Als de rechter de huurder hierin gelijk geeft, eindigt de huur niet. Ook niet als huurder en verhuurder dat samen hebben afgesproken aan het begin van de huur. Verhuurders zijn daarom huiverig om woningen tijdelijk te verhuren. Hierdoor kan onnodige leegstand ontstaan.

Nieuwe situatie

Een woning met eigen voorzieningen (zelfstandige woning) kan tijdelijk worden verhuurd voor een periode van maximaal 2 jaar. Voor kamerverhuur (onzelfstandige woning) is dit maximaal 5 jaar. De huur eindigt automatisch op de afgesproken datum.

De verhuurder moet dan wel 1 tot 3 maanden voordat de huur eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Dit kan niet eerder of later. Anders wordt de tijdelijke verhuur omgezet in reguliere verhuur voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan alsnog huurbescherming.

Ondanks de afgesproken huurperiode, kan de huurder de huur steeds tussentijds opzeggen per aangetekende brief, tegen de betalingsdag. Hiervoor geldt de gebruikelijke opzegtermijn van 1 tot 3 maanden. De tussentijdse opzegging geldt niet voor de verhuurder.

Deze tijdelijke verhuur is eenmalig. Bij een tweede tijdelijke verhuur of verlenging, is steeds sprake van reguliere verhuur en dus huurbescherming.

Meer weten over de mogelijkheden van tijdelijke verhuur, neem contact op met mr. Menke Rozeboom.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar